Krông Nô xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin trong dân

Cập nhật ngày: 16/08/2021 | 09:37 GMT+7

Thời gian qua, bằng việc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Đảng bộ huyện Krông Nô đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Đức Xuyên “tránh đi vào vết xe đổ”

 Vào năm 2017, khi có những biểu hiện suy thoái, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Huyện ủy Krông Nô đã tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 đối với tập thể Đảng ủy xã Đức Xuyên.

Cán bộ thôn Xuyên An, xã Đức Xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước

Sau kiểm điểm, các cán bộ vi phạm đều bị xử lý kỷ luật, Huyện ủy đã điều động đồng chí Nguyễn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nang về giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên để kiện toàn bộ máy. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, ngay khi được giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Sáu đã cùng với các tập thể tập trung các giải pháp nhằm củng cố hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều cách làm mới, linh hoạt, sáng tạo gắn với thực tiễn của địa phương được chú trọng. Trong đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng. Công tác kiểm tra giám sát, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực được tăng cường.

Trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Đức Xuyên chú trọng việc chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu trong công tác, thẳng thắn nhận khuyết điểm, thực hiện việc nói đi đôi với làm, nhất là không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết.

Bên cạnh đó, MTTQ xã đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và người dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Sáu cho biết: “Sau khi nhận nhiệm vụ, bản thân tôi đã bám sát thực tiễn, nhìn nhận thấu đáo các sai phạm của địa phương, rút ra bài học kinh nghiệm để “tránh đi vào vết xe đổ”. Để củng cố lòng tin trong dân, từ Đảng ủy xã cho đến các chi bộ, tổ chức đoàn thể tập trung làm tốt công tác tư tưởng, trọng tâm là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đến nay, Đức Xuyên đã dần lấy lại được lòng tin trong dân, mà thước đo cụ thể là trong đợt bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, những cán bộ do cấp ủy giới thiệu đều trúng cử với số phiếu rất cao”.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Xuyên An, xã Đức Xuyên cũng chia sẻ: "Sau khi có sự quyết tâm thay đổi, bộ máy cấp ủy, chính quyền địa phương có sự chuyển biến rất nhiều, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thì sâu sát hơn, quy chế dân chủ cơ sở được phát huy. Tinh thần thái độ làm việc của các bộ, công chức tốt hơn rất nhiều, không còn quan liêu, xa rời và biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của dân".

Xử lý thỏa đáng các sai phạm

Không riêng xã Đức Xuyên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Nô, hơn 4 năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ huyện đến cơ sở được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung vào những việc thường xuyên và cần làm ngay, với nhiều biện pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện.

Bộ mặt đô thị thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) ngày một khởi sắc

Cụ thể, hàng năm, tổ chức đảng, người đứng đầu, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều xây dựng bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 85 biểu hiện, phù hợp cho từng nhóm đối tượng để rèn luyện, phấn đấu. Nội dung bản cam kết chủ yếu là gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời công khai của người đứng đầu, đảng viên tại chi bộ.

Cùng với lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn việc kiểm điểm hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu kiểm điểm đối với 8 tập thể và 13 cá nhân liên quan có những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 tập thể và 5 cá nhân. Các giải pháp khắc phục, giải quyết những vấn đề bức xúc đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm được chỉ đạo thực hiện kiên quyết.

Trong hơn 4 năm, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng, 112 đảng viên vi phạm. Những cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được xem xét, xử lý thỏa đáng, thể hiện tính giáo dục, tính chiến đấu cao, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Từ đó, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng và rèn luyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Người dân thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) tin tưởng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương

Củng cố niềm tin trong dân

Năm 2020, Đảng bộ huyện Krông Nô có 30 tổ chức cơ sở đảng, 165 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 5 tổ chức cơ sở đảng và 25 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Toàn huyện có 2.447 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 220 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Sanh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô cho biết: “Thực tế, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, Krông Nô vẫn còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên nhìn chung, sau kiểm điểm, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã thực sự đoàn kết, gương mẫu, nâng cao trách nhiệm trong tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên, các nhiệm vụ của cấp mình. Hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở sau khi được củng cố kiện toàn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Minh chứng rõ nét nhất là, trong đợt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan trực tiếp đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến xã. Đây có thể xem là thành công trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện Krông Nô”.

Bài, ảnh: Lam Giang

2,256
Viết bình luận mới