Mục tiêu đô thị loại II và lộ trình của Gia Nghĩa

Cập nhật ngày: 04/11/2021 | 09:31 GMT+7

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Gia Nghĩa trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, theo hướng thông minh, cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Gia Nghĩa đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để sớm biến quyết tâm thành hiện thực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Huy động mọi nguồn lực

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Gia Nghĩa đã được công nhận đô thị loại III rồi nâng cấp lên thành phố và đang ngày càng phát triển, khẳng định vị thế của một "đô thị hạt nhân", trung tâm phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, thành phố đang xúc tiến phát triển đô thị theo hướng thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021-2025.

Theo đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa, xây dựng Gia Nghĩa trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền thành phố nên đặt ra nhiều thách thức. Vì vậy, Đảng bộ TP. Gia Nghĩa đã xây dựng Chương trình hành động số 09 về “Xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa theo hướng thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2021-2025”.

Để thực hiện chương trình có hiệu quả, thành phố đang tập trung huy động, lồng ghép, tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trước hết là nguồn vốn đầu tư công. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố tập trung phát triển nhanh, đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là về giao thông, về môi trường. Khi nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả sẽ tạo được động lực, dẫn dắt cho đầu tư các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Gia Nghĩa tận dụng lợi thế cảnh quan để xây dựng đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp

Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, thành phố chú trọng kêu gọi các dự án về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các dự án đầu tư có sử dụng đất, giảm bớt nguồn ngân sách thành phố… Trong quá trình thực hiện, thành phố tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận hiện trạng, cung cấp thông tin quy hoạch, hướng dẫn, tạo cơ chế thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ đối với quá trình khảo sát đầu tư cũng như việc thực hiện xây dựng các dự án, từ đó từng bước hình thành một số khu đô thị mới, mang dáng vóc hiện đại. Thành phố tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, với việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm tiêu chí thứ hai mang tính quan trọng là thu nhập bình quân đầu người và quy mô dân số. Để hoàn thành các nhóm tiêu chí này, thành phố phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo lập môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút, kêu gọi nhà đầu tư, nguồn nhân lực, lao động đến với Gia Nghĩa. Từ đó, thành phố đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, tăng nhanh về quy mô dân số.

“Đây là giải pháp quan trọng, được địa phương đặt lên hàng đầu và tập trung làm quyết liệt, có hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm nhấn mạnh.

Hướng đến đô thị thông minh

Theo Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương, Gia Nghĩa là đô thị mới có các ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu mát mẻ, địa hình đẹp, nhiều sông suối, dân số trẻ. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đô thị sinh thái xanh, sạch, đẹp, thông minh và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, nguồn ngân sách thành phố hạn hẹp, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, việc tạo hướng đi riêng, cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tranh thủ thu hút đầu tư, kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách để xây dựng thành phố là một trong những mục tiêu, giải pháp quan trọng.

Khu vực xung quanh hồ Trung tâm Gia Nghĩa đang được thành phố tập trung xây dựng, chỉnh trang, tạo thành điểm nhấn của đô thị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Gia Nghĩa, UBND TP. Gia Nghĩa xây dựng kế hoạch chi tiết để có lộ trình triển khai phù hợp. Trong đó, địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin đến các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, hướng tới xây dựng Gia Nghĩa thành đô thị thông minh, địa phương chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, nhất là các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn.

Cụ thể, địa phương chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, thành phố tham mưu tỉnh xây dựng cơ chế khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin và các hoạt động quản lý hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn.

Thành phố lồng ghép nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ quy hoạch, kế hoạch bảo đảm dữ liệu khai thác, thu thập, lưu trữ trên nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung trên tất cả các lĩnh vực, như quản lý đô thị, giao thông, giáo dục, tài nguyên, y tế…

Cùng với đầu tư xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, thành phố nghiên cứu, học hỏi việc xây dựng đô thị thông minh của một số tỉnh, thành để rút kinh nghiệm, tiếp cận một số nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm trong việc xây dựng đô thị thông minh.

UBND TP. Gia Nghĩa cũng có kế hoạch tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin, gắn với đào tạo, bồi dưỡng phổ cập kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa nghiệp vụ, sử dụng, khai thác thành thạo các hệ thống thông tin kết hợp của thành phố thông minh.

Bài, ảnh: Lam Giang

3,479
Viết bình luận mới