Nhiều thách thức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cập nhật ngày: 30/09/2020 | 08:36 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực và tỉnh đang hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao. Thế nhưng, tỉnh cũng xác định, lộ trình xây dựng NTM nâng cao còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

Giai đoạn mới nhiều khó khăn

Đến đầu năm 2020, Đắk Nông đã có 22 xã đạt chuẩn NTM, vượt 4 xã so với chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Số tiêu chí NTM bình quân toàn tỉnh cũng ngày càng nâng cao. Ngoài thành phố Gia Nghĩa, giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đường giao thông ở xã Đắk R'tíh (Tuy Đức) dần hoàn thiện từ chương trình NTM

Tỉnh đặt ra một số mục tiêu khác vào năm 2025 như: có 34 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 55,7%; bình quân mỗi xã khi đó đạt từ 17,2 tiêu chí/xã; có 24 xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 39,3%...

Đây là kế hoạch không hề dễ trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn hẹp, đời sống người dân nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Đắk Nông vẫn còn hai huyện là Đắk Glong và Tuy Đức chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Nhiều xã đạt chuẩn NTM chỉ ở mức sàn như Nhân Cơ, Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) hay Đức Minh (Đắk Mil)... đều khó nâng cao tiêu chí.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng, một trong những thách thức đối với tỉnh trong xây dựng NTM nâng cao chính là nâng cao đời sống người dân nông thôn, nâng cao chất lượng nhóm các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, hộ nghèo, lao động có việc làm thường xuyên. Trong khi ở nhiều địa phương, do nguồn lực chưa mạnh, chưa biết khơi dậy sức dân, nên việc vận động Nhân dân chưa hiệu quả, khó nâng cao tiêu chí NTM. Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh giải quyết các bất cập của phát triển nông nghiệp. Trong đó, tỉnh chú trọng phát triển sản xuất theo chiều sâu với việc nâng cao chất lượng nông sản, chuỗi giá trị...

Nhiều trường học được đầu tư đồng bộ hơn từ xây dựng NTM

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, NTM nâng cao tiếp tục phát triển toàn diện cả hạ tầng mềm và cứng cho khu vực nông thôn, nông dân. Do đó, tỉnh cần tăng cường, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho xây dựng NTM. Những kết quả, điểm mạnh của giai đoạn trước cũng cần phát huy hơn nữa, trong đó hàng đầu là vận động Nhân dân tốt và huy động tổng hợp các nguồn vốn cho xây dựng NTM nâng cao.

Huy động nguồn lực, tăng cường vận động Nhân dân

Giai đoạn 2011-2019,  Đắk Nông đã huy động được khoảng 91.918 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp trên 2.113 tỷ đồng. Qua đây cho thấy, tỉnh đã linh động sử dụng nhiều nguồn vốn cho NTM, lớn nhất là hai nguồn vốn từ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn và vốn tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng thương mại. Từ đó, góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng nông thôn như đường giao thông, điện, trường học, y tế và các tiêu chí mềm về phát triển sản xuất, y tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Nâng cao đời sống cho người dân nông thôn là thách thức lớn cho NTM nâng cao (ảnh nhiều hộ dân ở xã Trường Xuân, Đắk Song còn gặp nhiều khó khăn)

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến huy động khoảng 81.103,255 tỷ đồng đầu tư vào khu vực nông thôn. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình NTM: 1.261,805 tỷ đồng, chiếm 1,56%. Vốn lồng ghép xây dựng NTM từ các chương trình, dự án: 6.106,728 tỷ đồng, chiếm 7,53%. Vốn doanh nghiệp: 292,734 tỷ đồng, chiếm 0,36%. Vốn tín dụng thương mại: 72.258,996 tỷ đồng, chiếm 89,1%. Vốn huy động cộng đồng: 1.182,992 tỷ đồng, chiếm 1,45%.

 Bên cạnh nguồn vốn, việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Trong đó, cách thức tuyên truyền, vận động sẽ đi vào cụ thể từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo các văn bản chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền để khơi dậy được tinh thần, ý chí thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng và đa dạng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ về vai trò, lợi ích trong sự nghiệp xây dựng NTM. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về các gương điển hình, cách làm hay trong NTM. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

2,093
Viết bình luận mới