Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 27/01/2021 | 14:55 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã 12 lần tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo TTXVN

1,673
Viết bình luận mới