Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày: 16/01/2021 | 13:55 GMT+7

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo TTXVN

2,693
Viết bình luận mới