Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 16/07/2021 | 13:36 GMT+7

Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021).

Nội dung câu hỏi Kỳ 3:

Câu 1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như thế nào?

A: Hằng năm có trên 75% số tổ chức đảng và có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

B: Hằng năm có khoảng 75% số tổ chức đảng và có gần 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

C: Hằng năm có trên 70% tổ chức đảng và có khoảng 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

***

Câu 2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mấy nhiệm vụ trọng tâm?

A: Có 4 nhiệm vụ trọng tâm.

B: Có 5 nhiệm vụ trọng tâm.

C: Có 6 nhiệm vụ trọng tâm.

***

Câu 3. Hãy cho biết các đột phá chiến lược nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A: (1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính;… (2) Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông,… (3) Phát triển nguồn nhân lực,...

B: (1) Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất - kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;… (2) Xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, trọng tâm là hạ tầng giao thông,… (3) Phát triển nguồn nhân lực,...

C: (1) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính;… (2) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông,… (3) Phát triển nguồn nhân lực,...

***

Câu 4. Quy mô phát triển nền kinh tế tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII?

A: Đến năm 2030 xây dựng Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước.

B: Đến năm 2030 xây dựng Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước.

C: Đến năm 2030 xây dựng Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên.

***

Câu 5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, Khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm bao nhiêu đồng chí?

A: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 47 đồng chí.

B: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 48 đồng chí.

C: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm 49 đồng chí.

***

Câu 6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm bao nhiêu đồng chí?

A: 16 đồng chí.

B: 14 đồng chí.

C: 15 đồng chí.

***

Câu 7. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

>> Mời quý vị và các bạn tham gia thi Kỳ 3 tại đây.

Nguồn: Ban tổ chức cuộc thi

2,274
Viết bình luận mới