Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cập nhật ngày: 16/08/2021 | 14:15 GMT+7

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự.

Video clip:

 

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì, tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông 

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước để kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào một số nội dung quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước; Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn, hội các cấp, thực hành lời dạy của Bác; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện cho được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tin, ảnh: Hoàng Thanh

2,538
Viết bình luận mới