Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 23/08/2021 | 09:15 GMT+7

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu chung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) một cách toàn diện, gắn với giảm nghèo bền vững.

Nhiều khó khăn, thách thức

Đắk Nông có 40 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó gần 213.000 người là đồng bào DTTS, chiếm 31% dân số toàn tỉnh.

Hạ tầng giáo dục vùng DTTS còn thiếu thốn (điểm trường tại bon Pi Nao, xã Nhân Đạo (Đắk R'lấp)

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua, kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng của tỉnh.

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS 17,18%, cao gấp gần 2,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh (6,98%). Việc thoát nghèo của nhiều hộ DTTS vẫn thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Đáng chú ý, thu nhập bình quân của hộ đồng bào DTTS tại nhiều địa phương hiện chỉ bằng 40–50% so với bình quân chung.

Ở một số địa phương, việc phát triển kinh tế, xã hội để nâng cao thu nhập cho đồng bào còn nhiều vướng mắc mang tính đặc thù của địa phương.

Điển hình như huyện Đắk Glong đang gặp khó khăn, vướng mắc nhiều nhất là tình trạng dân di cư tự do, không theo quy hoạch, vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cũng từ nguyên nhân này mà Đắk Glong có tỷ lệ hộ nghèo cao  27,6%, gấp 1,6 lần so với mức chung của tỉnh. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm hơn 80% trong tổng số hộ nghèo toàn huyện, tương đương trên 3.800 hộ với 20.800 khẩu. Cùng với đó, nhiều vấn đề về giáo dục, y tế cũng còn nhiều thiếu thốn.

Nhà ở cho người DTTS cần được quan tâm nhiều hơn

Hướng đến mục tiêu lớn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Trong đó, tỉnh nhấn mạnh việc khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng DTTS có trọng tâm, trọng điểm. Đắk Nông tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát huy nội lực vươn lên, cải thiện rõ rệt đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Chương trình cũng đặt mục tiêu giải quyết cơ bản các nhu cầu tối thiểu cho bà con như đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, nước sạch, điện sinh hoạt.

Một số mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2025 như thu nhập bình quân đầu người DTTS tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 3% trở lên/năm; giải quyết 90% nhu cầu tối thiểu đất ở, đất sản xuất; trên 95% đồng bào được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Bảo đảm sinh kế cho người DTTS là mục tiêu lớn

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh xác định cần phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, sát thực, phù hợp với vùng đồng bào DTTS và thực tế phát triển trong những năm tới.

Trong đó, giải pháp đầu tiên được nêu ra là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, người DTTS.

Thứ nữa là các cấp, ngành, địa phương tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, quy hoạch bố trí, sắp xếp dân di cư.

Cùng với đó, các giải pháp về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng y tế, phát triển giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch vùng DTTS được đẩy mạnh.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, miền núi tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đề xuất Trung ương bố trí trên 3.511 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 2.600 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, vốn vay và vốn huy động.

Tỉnh còn đề xuất tăng vốn cho Dự án quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư và Dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Phạm Khánh

2,763
Viết bình luận mới