Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt

Cập nhật ngày: 29/05/2020 | 20:21 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Sáng 29/5, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Video clip:

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thông qua việc ban hành các nghị quyết xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ngăn chặn phá rừng; đẩy mạnh công tác trồng rừng; triển khai thực hiện các đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030…

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng bộ đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp đạt 5 %/năm (đạt 100% nghị quyết đề ra). Trong đó, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 1,69%/năm, tương ứng 20.883ha; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác tăng từ 64,7 triệu đồng năm 2015 lên 71,5 triệu đồng năm 2019, đạt 13,6%/năm (nghị quyết tăng giá trị thu nhập trên ha canh tác 10% năm)…

Trong số các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, hầu hết Đảng bộ đều thực hiện đạt và vượt. Đáng chủ ý là số đảng viên được kết nạp được là 107 đảng viên (đạt 201% chỉ tiêu); công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc cũng vượt chỉ tiêu đề ra...

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp trong tỉnh còn phải đối mặt với những khó khăn như: Trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn cao... Nguy cơ từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu cũng đang là những thách thức đối với sản xuất nông nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV ra mắt Đại hội

Để đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã xác định, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, xuyên suốt nhiệm kỳ là tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đảng bộ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá như: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng; quản lý tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị và vùng sản xuất tập trung; tập trung chỉ đạo tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường áp dụng kỹ thuật tiến tiến vào sản xuất…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 14 ủy viên (khuyết 1). Đồng chí, Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, khóa IV.

Tin, ảnh: Công Tính

1,856
Viết bình luận mới