Tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Cập nhật ngày: 15/01/2021 | 10:54 GMT+7

Ngày 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ-DN) tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh chủ trì hội nghị.

Video clip:

 

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các  tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Các lĩnh vực kinh tế cơ bản giữ nhịp độ tăng trưởng, các sản phẩm công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được giữ vững. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng.

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Các doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được nâng cao. Đảng bộ đã xét kết nạp 147 đảng viên và công nhận 176 đảng viên chính thức. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thực hiện tốt; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy chỉ đạo 76/76 TCCSĐ tổ chức đại hội thành công và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền tại một số TCCSĐ đôi lúc còn chậm, chưa đa dạng, phong phú. Chế độ thông tin, báo cáo của các TCCSĐ thực hiện chưa bảo đảm theo quy định, dẫn đến khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp và đánh giá. Nghiệp vụ công tác Đảng một số cấp ủy thực hiện còn lúng túng. Chất lượng  sinh hoạt chi bộ ở một số TCCSĐ chưa cao...

Năm 2021, Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các TCCSĐ phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2021.

Các TCCSĐ tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết của cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh phấn đấu 90% trở lên các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; trên 90% TCCSĐ trong doanh nghiệp lãnh đạo đơn vị tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước…100% đảng viên và trên 90% quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

100% TCCSĐ xây dựng chủ đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ kết nạp 120 đảng viên trở lên; trên 90% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Phan Tân

2,120
Viết bình luận mới