Tham mưu xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị

Cập nhật ngày: 22/05/2020 | 08:02 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Ngày 21/5, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Đảng bộ Quân sự tỉnh) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với tinh thần khắc phục khó khăn, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất xác định các chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình của đảng bộ và đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phòng Tham mưu tập trung tham mưu xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh

Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo bước chuyển rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng phát huy hiệu quả.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu khóa IV

Đại hội cũng đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025; trọng tâm là nâng cao chất lượng phối hợp, dự báo tình hình, tham mưu xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định chính trị để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Đảng bộ cũng xác định đẩu mạnh thực hiện 3 khâu đột phá trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu khóa IV và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội bầu 11 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 43 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Phan Tân

1,190
Viết bình luận mới