Thống nhất nhận thức, hành động, góp phần vào thành công của đại hội

Cập nhật ngày: 08/09/2020 | 08:30 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Bên cạnh chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chương trình, kế hoạch và tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm đáng quý.

Chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc

Để chuẩn bị cho đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thành lập tổ công tác phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị nội dung và tiến hành đại hội theo kế hoạch.

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết về thực hiện đại hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình đại hội, kịch bản điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn chủ tịch phù hợp, có dự kiến xử lý các tình huống phát sinh.

Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV đã diễn ra thành công theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 35

Các văn kiện trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị công phu cả về nội dung, hình thức. Trước khi chỉnh sửa hoàn chỉnh lần cuối trình đại hội, Đảng ủy tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến và tiếp thu đóng góp vào các văn kiện với tinh thần dân chủ, mở rộng. Vì vậy, báo cáo tập trung làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm ở mỗi lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và mục tiêu, định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại đại hội, các báo cáo tiếp tục được thảo luận nghiêm túc, kỹ lưỡng, nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, sâu sắc, sát với tình hình thực tiễn, với tinh thần, trách nhiệm cao, tinh thần sôi nổi… Hầu hết, các ý kiến thảo luận đều tập trung vào các chỉ tiêu phấn đấu, giải pháp thực hiện, những nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới…

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra được thực hiện bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, từ việc rà soát, bổ sung quy hoạch, nhận xét, đánh giá cán bộ đến đề nghị kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ.

Việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm dân chủ trong ứng cử, đề cử, chú trọng tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, độ tuổi, tính kế thừa phù hợp với tình hình cụ thể. Đại hội đã bầu 26 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có 5 nữ và 1 dân tộc thiểu số; tuổi bình quân là 46,15 tuổi.

Việc bầu cử có số dư được thực hiện đúng quy định. Đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy viên, đại biểu đi dự đại hội cấp trên và đại biểu dự khuyết. Các đồng chí trúng cử, nhất là đồng chí được bầu giữ cương vị chủ chốt cấp ủy đạt tỷ lệ phiếu bầu cao.

Nhiều bài học kinh nghiệm

Theo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thành công của đại hội là trước hết là do Đảng bộ đã quán triệt kỹ đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của cấp trên, các văn bản liên quan đến công tác tổ chức đại hội nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đại hội từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc đại hội với tinh thần, trách nhiệm cao.

Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là những nơi có những vấn đề phức tạp, ngoài nắm chắc tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cấp ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết vướng mắc, phát sinh.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Đảng bộ chỉ đạo toàn diện các nội dung từ xây dựng kế hoạch các văn kiện trình đại hội đến công tác phục vụ, tổ chức đại hội, không đề cao nội dung này mà xem nhẹ những nội dung khác. Đồng thời, Đảng bộ lựa chọn kỹ nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu của đại hội.

Chương trình, kịch bản diễn biến đại hội đều được chuẩn bị chi tiết bằng văn bản để chủ động điều hành, tránh xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu phân công rõ trách nhiệm phù hợp cho các thành viên, sắp xếp hợp lý các ý kiến tham luận, thảo luận với thời gian kiểm phiếu để đại hội diễn ra liên tục.

Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội được thực hiện rộng rãi, bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm đúng quy định…

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,970
Viết bình luận mới