Thu hút đầu tư phải nói thẳng làm thật!

Cập nhật ngày: 07/09/2021 | 09:42 GMT+7

Trong bối cảnh tỉnh còn nghèo, nhưng lợi thế, tiềm năng còn rất lớn, một trong những giải pháp mà tỉnh luôn đặt ra đó là kêu gọi, thu hút các nguồn lực, đầu tư vào các lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Mũi đột phá chiến lược

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định quan điểm: huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy các nguồn lực bên trong, tích cực thu hút các nguồn lực bên ngoài cho quá trình phát triển của tỉnh.

Với quan điểm đó, 1 trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ là tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Với quan điểm nhất quán, trong những năm qua, tỉnh luôn khẳng định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Trong đó, tỉnh đặt trọng tâm vào các nội dung cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng mà cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh phải phục vụ, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và phát triển. Môi trường đầu tư được bảo đảm sự ổn định, nhất quán, theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện.

Tất cả các doanh nghiệp đều được bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực về vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư hạ tầng. Cơ quan chức năng không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự và phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tránh tình trạng nói nhưng không làm

Trong những năm qua mặc dù tỉnh đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thậm chí sẵn sàng “trải thảm đỏ” nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tình hình thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt.

Theo đánh giá của tỉnh, nguyên nhân có nhiều, nhưng về mặt chủ quan thì các sở, ban, ngành, địa phương vẫn chưa có sự phối hợp tốt trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Những bất cập, hạn chế trong chính sách, vướng mắc đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư đã được nhận diện nhưng thực tế chưa được tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp khi đến địa bàn tỉnh tìm hiểu tình hình, xin đăng ký đầu tư nhưng còn theo kiểu “ghi nhớ” hoặc “xí phần”, chưa quyết tâm đầu tư lâu dài. Trong suốt thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều dự án đầu tư theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”, tổ chức khởi công rầm rộ, nhưng chỉ ít lâu sau đó thì rơi vào quên lãng, im hơi lặng tiếng. Nhà đầu tư, doanh nghiệp không thấy đâu, còn mặt bằng dự án thì cỏ mọc um tùm, trở thành khu vực quy hoạch “treo” kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong người dân.

Mới đây, tại buổi làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương về việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã nhấn mạnh, với tinh thần nói thẳng làm thật, tỉnh và công ty cần hiểu biết lẫn nhau, tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, tránh tình trạng nói nhưng không làm, đăng ký dự án để “xí phần”. Về phía tỉnh Đắk Nông sẽ hết sức nỗ lực cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã yêu cầu: thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định việc mời gọi, thu hút đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chính quyền, cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng như thu hút các nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh Đắk Nông tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp bằng việc chủ động nắm bắt, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý để thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đăng ký.

Biến quyết tâm thành hành động

Quan điểm, chủ trương của tỉnh đã rất rõ ràng, vấn đề còn lại là việc thực hiện trong thực tế như thế nào để có thể tạo điều kiện, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nước ngoài có tiềm lực tài chính tham gia vào các dự án trên địa bàn tỉnh.

Điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực của nhiều phía, nhất là tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc thể hiện vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến với tỉnh tham gia đầu tư.  

Cùng với rà soát những bất cập trong chính sách, thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường… để điều chỉnh, bãi bỏ, tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư để bổ sung đầy đủ các thông tin để khi nhà đầu tư đăng ký thì có thể cấp chủ trương đầu tư ngay. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư đến kết quả cuối cùng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Nhiệm kỳ mới với những quyết tâm mới và để biến quyết tâm thành hành động thực tế, tỉnh đã có những cách tiếp cận mới trong việc xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, với tinh thần tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với tỉnh Đắk Nông.

Vì vậy, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cần nắm bắt, thể hiện tinh thần "nói thẳng và làm thật" để tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án, vừa đem lại lợi ích cho chính mình vừa đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội, góp phần giúp Đắk Nông phát triển, đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra.

Tường Mạnh

2,937
Viết bình luận mới