Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Đảng bộ xã Thuận An thể hiện quyết tâm mạnh mẽ

Cập nhật ngày: 28/09/2017 | 10:58 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Thuận An (Đắk Mil) đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Thuận An (Đắk Mil) luôn bám nắm địa bàn để nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế của người dân

Qua kiểm điểm bổ sung năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Thuận An cho thấy, nội dung sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít chi bộ còn thấp; không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu…

Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, Đảng ủy xã chú trọng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quá trình quán triệt, học tập, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy xã chủ động đổi mới về hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng tiếp thu, gắn với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, xã tập trung vào việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ký cam kết với chi bộ, cơ quan về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để rèn luyện, phấn đấu. Đây cũng được xem là cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm, quy hoạch cán bộ của xã và lưu hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách và hàng tháng tham dự các buổi sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Theo đồng chí Trần Thái Lập, Bí thư Đảng ủy xã Thuận An, với cách làm này, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng đã có những chuyển biến tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, các buổi sinh hoạt luôn diễn ra dân chủ, từng đảng viên báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chi bộ thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân và các nhiệm vụ trọng tâm triển khai, thực hiện cụ thể trong tháng tới.

Đảng ủy xã còn chú trọng quản lý, đánh giá và có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chi bộ, mặt trận, các đoàn thể quan tâm, tìm hiểu, lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ cũng như kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân được tăng cường, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Một giải pháp cũng được Đảng ủy xã chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là những nhiệm vụ sau khi kiểm điểm tự phê bình, phê bình và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra, giám sát, các chi bộ, đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích để nhân rộng, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa vi phạm, đấu tranh phòng, chống quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cũng trở thành nền nếp trong sinh hoạt của Đảng bộ xã. Các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy thẳng thắn đóng góp ý kiến, cùng bàn bạc, thảo luận, thống nhất đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trên địa bàn. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, hoặc lợi dụng việc tự phê bình và phê bình để công kích, gây mất đoàn kết trong nội bộ không còn nữa. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó đề ra các giải pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Cũng theo đồng chí Trần Thái Lập, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên đón nhận và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Vì vậy, nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã Thuận An đã và đang triển khai nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ nhằm đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bài, ảnh: Lam Giang

5,342
Viết bình luận mới