Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII bảo đảm hiệu quả, thiết thực

Cập nhật ngày: 12/11/2020 | 09:21 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 9/11/2020 về tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, thông qua nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm vững những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá, cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Tỉnh ủy yêu cầu, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết phải theo hướng đổi mới, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tập trung vào những nội dung cốt lõi, làm rõ những nội dung trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Từng cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu phát huy vai trò trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tập trung vào các chuyên đề: Lĩnh vực kinh tế-xã hội; lĩnh vực quốc phòng-an ninh; lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

Hình thức triển khai, ở cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện, thành phố, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 11/2020. Sau đó, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai học tập và tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân, với những nội dung, hình thức phù hợp.

Mạnh Hùng

2,643
Viết bình luận mới