HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật ngày: 21/02/2013 | 16:25 GMT+7

Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp cần căn cứ vào mục tiêu, giải pháp mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đề ra, điều kiện kinh tế, xã hội, đặc điểm cụ thể của lĩnh vực, địa bàn, bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 để chủ động thực hiện các giải pháp hành động nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai kịp thời các hoạt động thiết thực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, nâng cao nhân thức và hành vi của người sản xuất, người tiêu dùng. Trong 3 năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải hàng ngàn chuyên trang, chuyên mục, hàng vạn tin bài tuyên truyền về cuộc vận động, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán/thính/độc giả và người tiêu dùng trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, lồng ghép chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hàng ngàn văn bản pháp quy, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất, thiết lập hệ thống phân phối đưa hàng hoá Việt Nam đến với người tiêu dùng trong cả nước...

Theo đánh giá chung, sau 3 năm triển khai, cuộc vận động đã làm thay đổi, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước thay cho việc mua sắm hàng ngoại đã tồn tại bấy lâu. Hơn 70% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao so với 23% trước đây, gần 60% người tiêu dùng tự xác định ưu tiên mua hàng Việt, 40% khuyên người thân mua hàng Việt Nam...

Nguồn Chinhphu.vn

3,315
Viết bình luận mới