HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật ngày: 25/09/2014 | 10:15 GMT+7

Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã công bố kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

Theo đó, Lễ tổng kết sẽ được tổ chức vào ngày 11/10/2014 tại Hà Nội. Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm qua (từ tháng 8/2009 đến nay) gắn với thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới. Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong giai đoạn mới; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động ở địa phương đơn vị.

Bên cạnh đó, nội dung tổng kết sẽ bám sát 4 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; trong đó, tập trung nêu rõ kết quả đã làm được cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nguồn Dangcongsan.vn

3,983
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?