Công khai nội dung liên quan các dự án điện gió ở Đắk Song

Cập nhật ngày: 19/04/2021 | 08:23 GMT+7

Ngày 15/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông có Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc để giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án điện gió tại huyện Đắk Song.

Cụ thể, đồng chí Lê Trọng Yên kết luận 8 nội dung như sau:

Thứ nhất: Dự án điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 và Dự án điện gió Nam Bình được Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch điện VII. Các dự án này cũng được HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành nghị quyết bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2020, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước 1/11/2021.

Khởi công móng trụ Nhà máy điện gió Đắk Rung 1, có công suất 50MW do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông  làm chủ đầu tư. Đây là  1 trong 6 dự án phát triển điện gió được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt đã được khởi công xây dựng. Ảnh tư liệu

Đây là các dự án trọng điểm của tỉnh và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm, chưa rõ ràng, chưa đến kết quả cuối cùng. Điều này dẫn đến các hộ dân có đất trong khu vực dự án chưa thực sự hiểu về dự án. Một số hộ dân còn cản trở, kiến nghị nhiều nội dung, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đắk Song, Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông (chủ đầu tư dự án - P.V) và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung, sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua.

Thứ hai: Những nội dung kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương giải đáp tại cuộc họp. UBND tỉnh cũng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị này và sẽ chỉ đạo UBND huyện Đắk Song phản hồi trong thời gian tới.

Thứ ba: Giao UBND huyện Đắk Song thực hiện các nội dung sau:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý nội dung kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi 300m tính từ trụ móng. Chậm nhất đến ngày 25/4/2021 phải báo cáo kết quả về UBND tỉnh để cho ý kiến chỉ đạo.

- Có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân tại cuộc họp về các nội dung có liên quan đến dự án, chậm nhất trước 30/4/2021.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã và các phòng, ban liên quan tăng cường tuyên truyền, công khai kế hoạch sử dụng đất, bản đồ vị trí các trụ móng và các nội dung liên quan đến dự án; phối hợp với lực lượng an ninh xử lý nghiêm các đối tượng cố ý cản trở, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện dự án.

- Vận dụng các chính sách, quy định để hỗ trợ tối đa, bảo đảm lợi ích chính đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, cấm lợi dụng để trục lợi.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các dự án và Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương phối hợp với UBND các xã, chủ đầu tư tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Thứ tư: Yêu cầu Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông:

- Có giải pháp thi công hạn chế tiếng ồn, rung chấn, khói bụi, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh dự án. Khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục các đoạn đường có xe thi công dự án chạy qua bị hư hỏng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, thi công dự án.

Thứ năm: Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng cử cán bộ có năng lực chuyên môn hỗ trợ UBND huyện Đắk Song, chủ đầu tư xác định khoảng cách an toàn, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề về đất đai, môi trường, xây dựng.

Thứ sáu: Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đắk Song và các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khu vực dự án.

Thứ bảy: Giao Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường công tác đưa tin về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án để người dân hiểu và đồng thuận.

Thứ tám: Yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Đắk Song, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản đã ban hành.

Tòa Soạn

2,144
Viết bình luận mới