Hỏi - đáp về chính sách Bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 31/10/2016 | 10:18 GMT+7

Hỏi: Ông Nguyễn Văn A đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế xã Đắk Wer huyện Đắk R’lấp ngày 20/03/2016 ông đến bệnh viện huyện Đắk R’lấp để khám, vì không có giấy chuyển viện nên Bệnh viện huyện Đắk R’lấp chỉ cho ông hưởng 70% trái tuyến. Vậy theo anh (chị) bệnh viện giải quyết như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời: Sai. Tại khoản 4 Điều 22 Luật 46/2014: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định.

Hỏi: Ông Nguyễn Văn A là một cán bộ về hưu nơi đăng ký KCB ban đầu của ông là Trạm y tế xã Đắk Wer huyện Đắk R’lấp, hằng ngày ông thường nghe đài và biết được từ ngày 01/01/2016 được thông tuyến KCB BHYT, khi đi khám chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên không cần giấy chuyển viện. Ngày 26/03/2016 ông lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để khám thì bệnh viện không cho hưởng. Bệnh viện không cho hưởng đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời: Đúng. Vì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông là tuyến tỉnh  theo khoản 4 điều 22 Luật 46/2014 từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 chỉ thông tuyến huyện.

Hỏi: Ông Nguyễn Văn A là người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế và đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ngày 26/03/2016 ông đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh (không có giấy chuyển viện), sau khi khám sàng lọc, bác sĩ chỉ định cho ông nhập viện để điều trị nội trú. Anh (chị) hãy cho biết trong trường hợp này ông sẽ được hưởng như thế nào?

Trả lời: Căn cứ điểm 5 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi số 46/2014 quy định:  Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo mã quyền lợi ghi trên thẻ. Cụ thể ông A sẽ được hưởng 100% chi phí thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Hỏi: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT theo hộ gia đình đã được trên 5 năm, mức hưởng BHYT là 80% và ông phải đóng 20% cho mỗi lần khám và điều trị, trong năm số tiền bệnh nhân cùng chi trả của ông đã vượt quá 6 tháng lương tối thiểu (đi khám chữa bệnh đúng tuyến). Vậy theo anh (chị) trong những lần khám tiếp theo ông có phải đóng đồng chi trả không? Giải thích.

Trả lời: Ông không phải đóng đồng chi trả cho những lần khám chữa bệnh tiếp theo. Vì căn cứ theo điểm c Điều 22 luật BHYT sửa đổi số 46/2014  quy định 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Hỏi: Anh (chị) hãy cho biết thủ tục khi đi khám chữa bệnh BHYT bao gồm những gì?

Trả lời: Căn cứ điều 28 Luật BHYT số 25/2008  thủ tục khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong trường hợp hẹn tái khám phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được quyền xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.

Hỏi: Anh (chị) hãy cho biết Luật BHYT sửa đổi số 46/2014 bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT so với Luật BHYT số 25/2008 bao gồm những ai? Hãy kể tên các nhóm đó.

Trả lời: Căn cứ điều 12 Luật BHYT sửa đổi số 46/2014 bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT so với Luật BHYT số 25/2008 bao gồm: Người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản; Trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến thời gian nhập học; Cư dân sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo; Lực lượng vũ trang Quân đội – Công an.

Hỏi: Anh (chị) hãy cho biết phạm vi mở rộng quyền lợi Khám chữa bệnh BHYT của Luật BHYT sửa đổi số 46/2014 so với Luật BHYT số 25/2008?

Trả lời: Phạm vi mở rộng chi trả bao gồm: Chi trả tai nạn lao động; KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích; KCB tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra; Trẻ em dưới 6 tuổi được quỹ BHYT chi trả điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt; Thân nhân liệt sỹ được hưởng chi phí vận chuyển.

Hỏi: Anh (chị) hãy nêu một số hành vi bị nghiêm cấm trong luật Bảo hiểm y tế (BHYT)

Trả lời: Căn cứ theo Điều 11 của luật BHYT số 25/2008, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định; Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế; Sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích; Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế; Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Hỏi: Anh (chị) hãy cho biết cách ghi thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT đối với đối tượng tham gia BHYT là học sinh, sinh viên.

Trả lời: Căn cứ điểm c Điều 5 của Nghị định số 41/2014 quy định: Đối với học sinh, sinh viên, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó; đối với học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31 tháng 12 năm sau; đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó;

Hỏi: Anh (chị) hãy cho biết đối với nhóm đối tượng có mã thẻ không phải là HS nhưng đang theo học tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh (như HN, CN, TQ…) thì có được hưởng chăm sóc sức khỏe ban đầu hay không? Nếu có điều kiện để được hưởng như thế nào?

Trả lời: Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 của Nghị định 41/2014 quy định thì tất cả các đối tượng tham gia BHYT đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu cụ thể như sau:  Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục mầm non gồm 2 khoản: bằng 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội;  Đối với cơ sở giáo dục khác: Số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục gồm 2 khoản: bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT (kể cả học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác) và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội.

Nguồn Bảo hiểm xã hội

2,113
Viết bình luận mới