Phản hồi thông tin liên quan đến bài báo “Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ”

Cập nhật ngày: 26/06/2020 | 14:25 GMT+7

Ngày 17/6/2020, Báo Đắk Nông nhận được văn bản số 01/CVPA/2020 của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (Bắc Giang) với nội dung phản ánh về việc một số thông tin liên quan đến bài báo “Tiêu hữu cơ đang đối diện với nhiều nguy cơ” (2 kỳ), đăng trên báo Đắk Nông điện tử các ngày 16 và 17/6/2020. Theo văn bản trên, Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà cho rằng, một số thông tin trong bài báo còn chưa chính xác, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà.

Vấn đề này, Báo Đắk Nông phản hồi như sau: Báo Đắk Nông cảm ơn sự quan tâm của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty Sơn Hà) đối với Báo Đắk Nông và bài viết đăng tải trên báo Đắk Nông điện tử. Căn cứ Luật Báo chí, Báo Đắk Nông phản hồi cụ thể các nội dung Công ty Sơn Hà đề cập trong văn bản số 01/CVPA/2020:

1. Công ty Sơn Hà phản ánh: "Bài báo kết luận chúng tôi "lật kèo", "chạy theo lợi nhuận" và "quay lưng" với người nông dân là không đúng với thực tế thị trường".

Theo các hồ sơ, tài liệu do tác giả bài viết thu thập được, vào các năm trước 2020, các hộ dân trồng hồ tiêu hữu cơ sinh thái đều được đại diện Công ty Sơn Hà ký hợp đồng thu mua sản phẩm tiêu hữu cơ với giá cao hơn so với hồ tiêu thông thường (khoảng từ 85-90.000 đồng/kg). Thế nhưng, vụ tiêu năm 2020, Công ty Sơn Hà lại không ký hợp đồng nào về việc thu mua sản phẩm tiêu sinh thái với bà con.

Mặt khác, năm 2020, Công ty Sơn Hà chỉ mua tiêu sinh thái với giá thấp là 45-50.000/kg, tức bằng 1/2 so với mức giá của năm 2019. Trước khi đưa ra mức giá đó, bà con nông dân không nhận được sự giải thích nào từ phía Công ty Sơn Hà. Do đó, bà con nông dân đã phản ánh với báo chí là bị "quay lưng", "lật kèo". Phóng viên viết bài có tư liệu, bằng chứng về các ý kiến trên và phản ánh từ thực tế chứ không quy kết. 

2. Công ty Sơn Hà đề nghị: "Nếu đã viết về giá hồ tiêu hữu cơ, đề nghị quý tòa soạn ghi rõ nguồn và thời điểm cập nhật giá để đảm bảo sự chính xác, khách quan...".

Tác giả bài viết đã tìm hiểu, tham khảo một số nguồn thông tin về giá hồ tiêu và chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin này. Trong khuôn khổ một bài viết trên báo chí, tác giả không bắt buộc phải dẫn nguồn, ghi rõ thời điểm cập nhập giá hồ tiêu.

3. Công ty Sơn Hà nêu nội dung: "Chúng tôi sẽ đề nghị luật sư của chúng tôi làm việc với luật sư Lê Dương Sơn. Nếu chúng tôi không tuân thủ pháp luật, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu kết luận của luật sư không xác đáng, chúng tôi sẽ có biện pháp để bảo vệ sự thật và uy tín của Công ty".

Tác giả bài báo nêu ý kiến nhận định của luật sư Lê Dương Sơn và luật sư có trách nhiệm với phát ngôn của bản thân. Do đó, Công Ty Sơn Hà có thể liên hệ, làm việc với luật sư Lê Dương Sơn về nội dung có liên quan.

4.Công ty Sơn Hà khẳng định: "Chứng nhận hữu cơ của chúng tôi do tổ chức độc lập trên thế giới như NOP và USDA của Mỹ cấp, mỗi năm tiến hành đánh giá lại 1 lần và chỉ có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp".

Nội dung trích dẫn trên của Công Ty Sơn Hà đã công nhận sau 1 năm thì Chứng nhận hữu cơ của Công ty Sơn Hà không còn giá trị. Năm 2020, các hộ dân sản xuất tiêu hữu cơ không được cấp Chứng nhận hữu cơ. Trong khi Chứng nhận hữu cơ năm 2019 mà Công ty Sơn Hà cấp cho các hộ dân đều đã hết hạn. Do đó, tác giả viết "Chứng nhận của Công ty TNHH Hương Gia vị Sơn Hà (Bắc Giang) đã không còn giá trị" là chính xác. 

5. Về vấn đề cung cấp thông tin, trao đổi với phóng viên Báo Đắk Nông, Công ty Sơn Hà đề cập : "Ngày 11/3/2020, chúng tôi nhận được email từ địa chỉ hongthoanbaodaknong@gmail.com nhận là phóng viên Báo Đắk Nông điện tử, mail cho chúng tôi với những câu hỏi tìm hiểu về tiêu hữu cơ... Chúng tôi đã gửi email trả lời vào hồi 09 giờ 23 phút ngày 25/3/2020 đi kèm là nội dung thư gửi các nông hộ ngày 26/2/2020. Tuy nhiên, trong bài báo lại nêu chúng tôi không trả lời quý báo..."

Phóng viên của  Báo Đắk Nông đã liên hệ với Phòng Hành chính của Công ty Sơn Hà để phỏng vấn một số nội dung liên quan đến tiêu hữu cơ và được hướng dẫn gửi câu hỏi phỏng vấn qua thư điện tử. Ngày 11/3/2020, phóng viên đã gửi 5 câu hỏi (kèm theo  hình chụp Thẻ Nhà báo) cho Công ty Sơn Hà. Sau đó, phóng viên nhận được thư điện tử của Công ty Sơn Hà với tiêu đề “Thư gửi nông hộ tiêu sinh thái”. Trong khi đó, các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên thì không được Công ty Sơn Hà trả lời cụ thể. Sau khi nhận thư này, phóng viên đã trả lời lại rằng, đó không phải là nội dung trả lời báo chí theo đề nghị của phóng viên. 

Công ty Sơn Hà còn đề cập một số nội dung liên quan khác, trong đó có nội dung về ý kiến trao đổi của bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Đắk Nông.

Tác giả và tòa soạn  đều có tư liệu và các bằng chứng đầy đủ liên quan đến các ý kiến, phản ánh, nhận định trong bài báo. Theo quy định của pháp luật, hiện nay chúng tôi có quyền bảo vệ nguồn thông tin và không có trách nhiệm cung cấp tư liệu, nguồn tin cho Công Ty Sơn Hà.

Tòa soạn Báo Đắk Nông

2,322
Viết bình luận mới