Ðắk R’tíh nỗ lực nâng cao thu nhập cho người dân

Cập nhật ngày: 02/08/2022 | 08:58 GMT+7

Đắk R’tíh (Tuy Đức) là một xã nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 59%. Thời gian qua, xã đã chú trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hiện nay, xã Đắk R’tíh đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Trong số 5 tiêu chí chưa đạt, đối với xã đều rất khó khăn. Trong đó, tiêu chí số 10 về thu nhập là hết sức nan giải.

Theo ông Hoàng Ngọc Thức, Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, để cải thiện được tiêu chí này, bên cạnh việc đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn, xã phải tích cực vận động, tuyên truyền, từng bước thay đổi những thói quen, tập quán trong lao động, sản xuất của người dân.

Ông Thức nêu dẫn chứng, cả cánh đồng xã Đắk R’tíh rộng mênh mông, nhưng vụ hè thu này, chỉ có một số hộ gieo cấy lúa, còn lại để hoang. Phần lớn người có ruộng ở đây vẫn chưa thay đổi được nhận thức, tư duy cũ, nên chỉ sản xuất một vụ lúa trong năm.

Dù địa phương đã có nhiều nỗ lực để tuyên truyền, vận động để thay đổi cách thức sản xuất, nhưng bà con vẫn chậm tiếp thu. Điều này khiến cho đời sống nhiều hộ bị cầm chừng, khó vươn lên khá giả.

Gia đình ông Điểu Hùng, bon Bu Đưng, xã Đắk R’tíh, vụ hè thu này gieo trồng 500m2 lúa trên cánh đồng Đắk R’tíh. Lúa đã bước vào thời kỳ đẻ nhánh, nhưng phát triển kém. Nguyên nhân là do mức đầu tư, chăm sóc chưa tốt, nên ruộng lúa thiếu dinh dưỡng.

Ruộng lúa của ông Điểu Hùng kém phát triển do thiếu kỹ thuật chăm sóc

Còn gia đình bà Thị Ni, ở bon Bu Đưng, có 7 sào lúa. Mỗi năm, bà đều gieo sạ 2 vụ lúa. Thế nhưng, do phương pháp chăm sóc lúa còn lạc hậu, nên ruộng lúa chỉ cho năng suất từ 2,5 – 3 tạ/sào. Gia đình bà có 9 người, nên sản lượng lúa này không thể đủ ăn quanh năm.

Qua tìm hiểu, đa số người dân xã Đắk R’tíh đều có đất rẫy, đất lúa nước, nhưng do trình độ canh tác còn hạn chế, nên năng suất cây trồng thấp, thu nhập không cao. Đời sống của họ vì vậy quẩn quanh với đói nghèo.

Đắk R'tíh là một xã khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 22 triệu đồng/người/năm. Do đó, việc cải thiện, nâng cao thu nhập để làm “đòn bẩy” cho các tiêu chí khác là trăn trở lớn của địa phương.

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Thức, Đắk R’tíh chiếm 50% tổng diện tích lúa nước toàn huyện. Đây là một lợi thế giúp những hộ nghèo giải quyết tình trạng thiếu đói, ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng sản xuất lúa nước 2 vụ/năm. Một số hộ đã có sự thay đổi và tăng số vụ sản xuất lúa. Đây là tín hiệu tích cực và xã sẽ tiếp tục vận động để bà con khai thác lợi thế trồng lúa hiệu quả hơn.

Đến nay, xã đã xác định được những cây trồng có thế mạnh như cà phê, cây ăn quả, cao su, điều... Từ đó, xã tích cực giúp người dân tăng cường thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng này.

Xã tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với các nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, dự án để giúp người dân cải thiện thu nhập. Các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp chăn nuôi cũng được xã nhân rộng để đa dạng nguồn thu nhập cho người dân...

Kim Ngân

2,176
Viết bình luận mới