HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 229/BNN- CBTTNSngày 08/01/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 15:57 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Cử tri mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông xây dựng nhà máy chế biến nông sản trên phần đất đã hoàn thổ của Dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ, nhằm tạo điều kiện giúp người dân có đầu ra nông sản ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung trên địa bàn.

Về nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại  Công văn số: 229/BNN- CBTTNSngày 08/01/2020 như sau:

Hiện nay để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, liên kết chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành những chính sách, cơ chế hỗ trợ liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản như sau:

1. Nghị định số: 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

2. Nghị định số: 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triến hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

3. Nghị định số: 55/2015/ND-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số: 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 55/2015/ND-CP;

4. Quyết định số: 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;

5. Quyết định số: 1819/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; Bộ đã triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản theo hướng nâng cao năng lực chế biến gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số: 245/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 16/01/2019).

Đắk Nông là tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, có nhiều tiềm năng về đất đai và khí hậu thuận lợi để tập trung phát triển sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả gắn với các cơ sở chế biến nông sản lớn. Trong thời gian qua, Bộ đã quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến Đắk Nông, trước mắt, Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông sẽ triền khai dự án Đầu tư liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu trên địa bàn. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến rau quả, cà phê và hạt điều cho tỉnh.

Đồng thời, ngoài việc áp dụng hiệu quả các chính sách hiện hành nêu trên, đề nghị tỉnh Đắk Nông căn cứ vào điều kiện của địa phương, nghiên cứu, ban hành các chính sách, cơ chế khuyến khích phù hợp của tỉnh để thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững.

Sẽ dự kiến phân bổ ngân sách Trung ương theo tiêu chí NTM và từng nhóm xã thay cho phân bổ theo hệ số

239
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?