HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 229/BNN- VPĐP ngày 07/01/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 15:58 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cử tri kiến nghị việc ban hành các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, đề nghị Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, nghiên cứu ban hành, quy định theo hướng đưa ra các chỉ tiêu, định hướng chung trong việc thực hiện các nội dung cho các vùng, miền; còn việc ban hành tiêu chí cụ thể để thực hiện thì nên giao cho các địa phương tự nghiên cứu ban hành đế phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời sẽ khơi dậy được sự sáng tạo và giữ gìn, phát huy được những nét đặc trưng, bản sắc riêng của từng vùng miền, từng dân tộc tại địa phương.

Đồng thời, cử tri Đắk Nông tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách riêng, đủ mạnh cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn và có người dân tộc thiếu số chiếm tỷ lệ cao, với một lượng lớn đồng bào các tỉnh phía Bắc di cư ngoài kế hoạch vào như tỉnh Đắk Nông để địa phương có thể phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ngày càng giảm khoảng cách đối với các vùng khác. Đồng thời, xem xét tăng mức hỗ trợ cho các tỉnh để tỉnh có điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: (Công văn số: 229/BNN- VPĐP ngày 07/01/2020)

a. Về đề xuất ban hành Bộ tiêu chỉ quốc gia về NTM giai đoạn sau năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (ngày 19/10/2019 tại tỉnh Nam Định) về nghiên cứu đề xuất ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM theo các cấp (xã, huyện, tỉnh) và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí); hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Tổ soạn thảo để rà soát, nghiên cứu, đề xuất Bộ tiêu chí đảm bảo theo hướng: Phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng, miền; phản ánh đầy đủ những vấn đề cần quan tâm ở nông thôn trong giai đoạn mới; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển lâu dài, để đảm bảo xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục; lồng ghép các nội dung của các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn và các mục tiêu phát triên bền vững của Liên hợp quốc; thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường phân cấp mạnh hơn nữa cho các địa phương vận dụng thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là các vùng khó khăn, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn, tránh lãng phí, hình thức và chạy theo thành tích, nhằm phát triển nông thôn bền vững,... Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

b. Về việc nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách riêng, đủ mạnh cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn và có người dân tộc thiếu số chiếm tỷ lệ cao, với một lượng lớn đồng bào các tỉnh phía Bắc di cư ngoài kế hoạch vào như tỉnh Đắk Nông để địa phương có thể phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ngày càng giảm khoảng cách đối với các vùng khác; xem xét tăng mức hỗ trợ cho các tỉnh để tỉnh có điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu về xây dựng NTM trong giai đoạn tới

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương có liên quan và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020 theo hướng đồng bộ, tăng cường phân cấp hơn nữa cho cơ sở và phát huy vai trò chủ thế của người dân, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các vùng đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn xây dựng NTM, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách so với vùng đồng bằng.

Về hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020: để khắc phục những hạn chế, bất cập của Chương trình, nhất là tiếp tục thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM giữa các vùng, miền của cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà soát, nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương theo hướng ưu tiên hơn nữa ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng,... để phấn đấu về đích. Theo đó, sẽ dự kiến phân bổ ngân sách Trung ương theo tiêu chí NTM và từng nhóm xã (thay cho phân bổ theo hệ số trong giai đoạn 2016 - 2020).

210
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?