Đắk Nông có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật ngày: 26/05/2021 | 09:27 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã toàn tỉnh.

Ảnh minh họa

4 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí NTM. Riêng thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và đang đề nghị Chính phủ xem xét, công nhận thành phố đạt chuẩn NTM

Hưng Nguyên

1,343
Viết bình luận mới