Nông nghiệp công nghệ cao: Nền tảng cho nền nông nghiệp thông minh

Cập nhật ngày: 02/03/2020 | 10:10 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Nông nghiệp thông minh đang là nền nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Trong những năm qua, với việc thực hiện chủ trương sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Đắk Nông đã tạo được nền tảng cho nông nghiệp thông minh...

Xu thế tất yếu

 Năm 2017, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) định nghĩa "Nông nghiệp thông minh là nền nông nghiệp vận dụng thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Nền nông  nghiệp thông minh có 5 tiêu chí đặc trưng cơ bản gồm: Số hóa và hiện thực hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh qua hệ thống kết nối internet vạn vật; Hệ điều hành đồng bộ, hiện đại; tự động hóa, thông minh hóa các hệ điều hành giữa thế giới thực và thế giới ảo; bảo đảm chuỗi giá trị nông sản diễn ra an toàn, hiệu quả; đổi mới, sáng tạo là động lực chủ yếu.

Trang trại Gia Trung, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) chỉ cần 1 lao động quản lý, vận hành hệ thống tưới nước, bón phân tiết kiệm đối với 62 ha sầu riêng

Đây là xu thế tất yếu của thế giới, bởi nó tạo ra sự đổi mới căn bản về công nghệ trong quản lý, sản xuất và điều hành từ nông trại đến bàn ăn. Nông nghiệp thông minh bảo đảm cho sản xuất, kinh doanh của lĩnh vực này diễn ra liên tục và hiệu quả, đem lại lợi ích cho tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị. Trong điều kiện hiện nay, khi biến đổi khí hậu, dịch bệnh đang diễn ra ngày một nhanh, ảnh hưởng lớn trên toàn cầu thì xu hướng phát triển nông nghiệp thông minh là tất yếu.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để từng bước tiếp cận xu hướng này. Cụ thể, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mới đây, ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đã và đang xây dựng, triển khai các chính sách, kế hoạch để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đời sống.

Trang trại Gia Trung, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) đã đầu tư hệ thống tưới nước, bón phân tiết kiệm đối với 62 ha sầu riêng

Kết quả bước đầu về nông nghiệp công nghệ cao

Đắk Nông là một tỉnh nông nghiệp, với thế mạnh cả về trồng trọt và chăn nuôi. Các loại cây trồng chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngày 7/4/2011, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt NQ 04). Có thể nói, NQ 04 ra đời từ khá sớm, đã cho thấy tầm nhìn của tỉnh về cách làm nông nghiệp và giờ đây cũng rất phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp thông minh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân, NQ 04 đã dần đi vào cuộc sống, mang lại nhiều kết quả tích cực đối với nền nông nghiệp của tỉnh. Hay nói cách khác, sau hơn 10 năm triển khai NQ 04, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật cả về năng suất, sản lượng, hình thành được các chuỗi giá trị sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi. Điển hình như việc ứng dụng các giống mới, kỹ thuật mới; phong trào tái canh cây cà phê rộng khắp; chăn nuôi sinh học...

Nhóm cây hàng năm, cây lương thực cũng ghi nhận sự “nâng tầm” nhờ ứng dụng công nghệ cao. Ví dụ như cây lúa, trong khi diện tích không tăng (hơn 12.700 ha) thì sản lượng lúa của tỉnh những năm qua đều tăng. Năm 2010, sản lượng lúa hơn 62.500 tấn, đến năm 2019 được gần 78.000 tấn. Huyện Krông Nô đã xây dựng được cánh đồng mẫu sản xuất lúa, với khoảng 100 ha gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm. Trong chăn nuôi, từ chỗ nhỏ lẻ, thả rông là chủ yếu, đến nay, hình thức chăn nuôi có quy mô lớn như trang trại, hợp tác xã được nhân rộng, phát triển. Toàn tỉnh hiện có 75 trang trại chăn nuôi được chứng nhận theo quy định của Bộ Nông nghiệp - PTNT. Các trang trại này nuôi từ hàng trăm đến hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm mỗi năm, thu nhập bình quân của mỗi trang trại này đạt hàng tỷ đồng/năm…

 

Hiện nay, diện tích cà phê tái canh đã được gần 16.500 ha, nhiều diện tích tái canh từ năm 2012 cho năng suất cao từ 4-5 tấn/ha. Đánh giá chung các vườn cà phê tái canh bằng các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống cũ khoảng 47 triệu đồng/ha. Cây hồ tiêu thời gian qua bị dịch bệnh gây chết hàng loạt, nhưng tỉnh đã có 136 ha hồ tiêu của các trang trại, hợp tác xã được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển khỏe mạnh, cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao, ổn định. Toàn tỉnh cũng có 183 ha cây ăn quả được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ tưới nước, bón phân tiên tiến.

 

Có lộ trình, bước đi phù hợp

Trên cơ sở thực tế, tỉnh Đắk Nông xác định để đi lên nông nghiệp thông minh phải bắt đầu từ việc tiếp nối, kế thừa kết quả NQ 04. Chính vì thế, những năm gần đây, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản phẩm chủ lực.

Với vai trò của Sở Nông nghiệp - PTNT, bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở cho biết: Trước mắt tập trung tổ chức lại sản xuất gắn với quy hoạch, xây dựng các chuỗi sản phẩm thế mạnh gồm hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả… Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, nhất là với đội ngũ làm hoạt động khuyến nông.

Còn ông Trần Mạnh Đương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Nông cho rằng: Cần phát triển cả 3 yếu tố của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là khu nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao và vùng, tiểu vùng nông nghiệp công nghệ cao. Cũng về bước đi của tỉnh trong xu thế nông nghiệp thông minh, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam cho rằng: Trong điều kiện của mình, Đắk Nông có thể bắt đầu từ một số thành phần của nông nghiệp thông minh như giải pháp thông minh và thiết bị thông minh. Cụ thể như “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, tưới tiết kiệm, nhà lưới, nhà kính, tưới tự động, hệ thống theo dõi, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tự động…

Bài, ảnh: Hồng Thoan

3,822
Viết bình luận mới