Phấn đấu đưa 8 xã và 2 huyện, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Cập nhật ngày: 28/02/2020 | 09:30 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kế hoạch chỉ đạo các ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu để đưa 8 xã và 2 huyện, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020.

Cụ thể, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM bao gồm: Cư K’nia, Ea Pô (Cư Jút); Đắk Sin (Đắk R’lấp); Đắk Lao, Đắk R’la (Đắk Mil); Thuận Hà (Đắk Song) và Đắk D’rô, Đắk Sôr (Krông Nô). Thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ  xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương phấn đấu huy động tổng nguồn vốn hơn 15.731 tỷ đồng bao gồm vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án; vốn tín dụng thương mại; huy động từ doanh nghiệp và đóng góp của người dân bằng hình thức ngày công, tiền mặt, hiến đất đai, cây cối…

Bình Minh

2,628
Viết bình luận mới