Thị xã Gia Nghĩa phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019

Cập nhật ngày: 15/10/2019 | 08:58 GMT+7

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa được triển khai tại 3 xã Đắk Nia, Đắk R’moan và Quảng Thành. Qua 10 năm triển khai thực hiện, bộ mặt nông thôn tại các xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Người dân tích cực tham gia

Trong 10 năm qua, thị xã Gia Nghĩa đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, xã Đắk Nia đạt chuẩn NTM, xã Quảng Thành đạt 13 tiêu chí và Đắk R’moan đạt 14 tiêu chí. Thị xã phấn đấu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào cuối năm 2019, trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành NTM.

Nông dân xã Đắk R'moan trồng hồ tiêu sinh thái

Một trong những yếu tố góp phần giúp thị xã đạt được những kết quả trong xây dựng NTM đó là chú trọng công tác tuyên truyền. Thị xã tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Giai đoạn 2010 – 2019, thị xã cấp phát gần 6.400 tài liệu tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM, bao gồm tờ rơi, pa nô, áp phích và sổ tay về bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao và hướng dẫn phát triển sản xuất. Hội thi tìm hiểu về NTM giữa các xã, phường được tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi trong người dân.

Theo ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, vận động. Qua tuyên truyền đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Từ đó, người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động… để xây dựng các công trình công cộng như giao thông, trường học, hội trường thôn, bon. Người dân hiểu được vai trò chủ thể, trung tâm của mình trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Đến nay, 3 xã trên địa bàn thị xã đã có điện lưới quốc gia, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và 2 xã đã đạt tiêu chí về điện. Đối với xã Quảng Thành chưa đạt tiêu chí điện nên UBND thị xã đang kiến nghị Sở Công thương và Điện lực Đắk Nông đầu tư để hoàn thành tiêu chí trong năm 2019. Xã Quảng Thành và xã Đắk R’moan hiện đang được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và trường học, dự kiến hoàn thành các tiêu chí này trong năm 2019.

Đáng ghi nhận, hiện nay xã Đắk Nia đang phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao và đã hoàn thành 14/21 tiêu chí, 49/63 chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Xã dự kiến xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu (thôn Nghĩa Thuận và bon N’Jriêng) và 2 vườn mẫu, rẫy mẫu.

Nông dân xã Quảng Thành chuyển đổi diện tích đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng hoa cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/sào/năm

Huy động các nguồn lực

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2010-2019 đạt trên 1.487 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trực tiếp từ chương trình trên 14 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn là 1.455 tỷ đồng. Nhân dân thị xã hiến đất, vật kiến trúc, ngày công lao động khoảng 18 tỷ đồng.

Thị xã triển khai đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa hơn 103 km đường giao thông tại các xã với tổng nguồn vốn thực hiện trên 1.371 tỷ đồng. Các dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã và thị xã như: Dự án đầu tư đường tránh đô thị Gia Nghĩa, Dự án ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành, Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, với 19 công trình, bảo đảm tưới chủ động cho khoảng 3.143 ha cây trồng.

Thu nhập của người dân trên địa bàn các xã năm 2018 đã đạt trên 35 triệu đồng/người/năm. Nguồn thu nhập chính của người dân vẫn là sản xuất nông nghiệp. Theo kết quả rà soát, số hộ nghèo trên địa bàn các xã hiện còn 41/5.244 hộ (chiếm 0,78%), hộ cận nghèo chiếm 1,77%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%. Hiện xã Đắk R’moan không còn hộ nghèo.

Ông Trần Đình Ninh khẳng định: Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, các xã đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Đáng chú ý, do sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của thị xã và sự nỗ lực của các địa phương, trên địa bàn không xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM” góp phần tích cực vào việc xây dựng hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Nhiều hộ dân tích cực tham gia hiến đất làm các công trình công cộng, đóng góp công sức xây dựng hạ tầng nông thôn.

Bài, ảnh: Thanh Nga

1,954
Viết bình luận mới