Xây dựng hệ thống tổ chức chính trị là cốt lõi để thúc đẩy xây dựng NTM

Cập nhật ngày: 26/11/2019 | 09:32 GMT+7

So với các tiêu chí nông thôn mới (NTM) khác, tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật đang gặp khó khăn ở nhiều địa phương. Theo đánh giá, tiêu chí này rất quan trọng, giữ vai trò then chốt để thúc đẩy xây dựng NTM, nên cần được quan tâm nhiều hơn.

Các cán bộ xã Đắk Ru (bên trái) tìm hiểu việc sản xuất của nông dân. Đắk Ru là xã đạt 19/19 tiêu chí trong năm 2018

Quyết định 391/QÐ-UBND ngày 735/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 quy định, để đạt chuẩn tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18) thì phải hoàn thành 6 tiêu chí nhỏ gồm: cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh; 100% tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên; bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (gồm bảo đảm thi hành pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở, hòa giải cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật).

Với 6 tiêu chí con này, khi áp dụng vào thực tế thì nhiều nơi "kêu" khó thực hiện. Ông Nguyễn Gia Thủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành  (Đắk R’lấp) cho biết: Xác định hệ thống tổ chức chính trị có mạnh thì xã mới mạnh. Vì vậy, những năm qua, UBND xã Kiến Thành đã tham mưu lên cấp trên việc đẩy mạnh thực hiện tiêu chí này bằng các hình thức như: tuyên truyền vận động; hướng dẫn thực hiện; cử cán bộ tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị... Tuy nhiên, do những lý do khác nhau mà tiêu chí số 18 vẫn chưa đạt. Cụ thể, ở thời điểm thẩm định, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Kiến Thành chưa đạt chuẩn về chuyên môn và 1 công chức xã chưa qua lớp đào tạo về quản lý Nhà nước. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến xã này trượt về đích NTM trong năm 2018 và phải chuyển sang phấn đấu trong năm 2019.

Tại Tuy Đức, việc thực hiện tiêu chí số 18 cũng còn nan giải khi đến nay 6/6 xã đều chưa đạt. Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu NTM huyện, việc đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có một số vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước nên dẫn đến Đảng bộ nhiều xã không đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Trước thực tế này, địa phương đang rà soát đội ngũ cán bộ theo quy chuẩn và thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ; cử cán bộ đi học các lớp về hành chính, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ... để đáp ứng yêu cầu chung.

 

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh, đến cuối năm 2018, tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn là 76,3%; công chức xã đạt chuẩn là 98,96; 100% xã có đủ các tổ chức hệ thống chính trị cơ sở; tỷ lệ xã có đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” là 49,1%; 100% xã có tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đạt loại khá trở lên. Năm 2018, toàn tỉnh có 25/61 xã được công nhận đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật. Đến tháng 9/2019, toàn tỉnh có 24/61 xã đạt chuẩn tiêu chí số 18, chiếm 39,3%, tăng 5 xã so với năm 2011, nhưng lại giảm 2 xã so với năm 2015.

 

Hệ thống tổ chức chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, trong đó có vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức. Bởi vì mọi chủ trương, chính sách có đi vào cuộc sống phần nhiều do cán bộ, công chức triển khai thực hiện. Về nội dung này, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai chương trình NTM tỉnh tại thị xã Gia Nghĩa vào đầu tháng 10/2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã nhấn mạnh: Kinh nghiệm, bài học được rút ra đó là ở đâu đội ngũ cán bộ tốt, hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm mạnh mẽ thì ở đó NTM có nhiều khởi sắc, Nhân dân đồng tình, ủng hộ lớn. Do đó, công tác cán bộ và hệ thống chính trị được coi là điều cốt lõi để thúc đẩy xây dựng NTM theo hướng nâng cao, bền vững. Mà muốn nâng cao bền vững trước tiên đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị phải có trình độ đáp ứng, nâng tầm hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý, triển khai thực hiện. Các địa phương, các ngành phải có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức. Gắn với việc sắp xếp bộ máy, các địa phương phải tạo điều kiện cho những  người có đức, có tài cống hiến, trên tinh thần phải thực chất bằng việc tổ chức, sắp xếp bộ máy phù hợp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hơi; tuyên truyền, vận động, thực hiện các nội dung về bình đẳng giới...

Bài, ảnh: Hồng Thoan

2,230
Viết bình luận mới