HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong tăng trưởng ngành Nông nghiệp

Cập nhật ngày: 10/08/2018 | 10:40 GMT+7

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020 đã thông qua Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đề án) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Nông (PV) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch triển khai cũng như những kỳ vọng từ Đề án mang lại.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

PV: Thưa đồng chí, sau khi Đề án được thông qua, tỉnh sẽ có lộ trình triển khai cụ thể như thế nào?  

Đồng chí Trương Thanh Tùng: Trên cơ sở tiêu chí về hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định 66/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án đã được thông qua, tỉnh đã xây dựng lộ trình để phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo từng giai đoạn với các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh.

Theo đó, giai đoạn 2017-2020, tỉnh sẽ hình thành 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tinh thần ưu tiên các vùng mà sản phẩm đã có các dự án, doanh nghiệp đầu tư hoặc đã sản xuất theo phương thức ứng dụng công nghệ cao. Tiếp theo, tỉnh sẽ hình thành và phát triển 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng tổng số lên 23 vùng vào năm 2025.

Giai đoạn 2026-2030, chúng ta tiếp tục phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có, phát triển thêm 20 vùng, nâng tổng số lên 43 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2030.

Giai đoạn 2031 – 2035, tiếp tục phát triển có hiệu quả 43 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện có, từng bước mở rộng quy mô và đối tượng; đồng thời hình thành và phát triển thêm 12 vùng, nâng tổng số lên 55 vùng  nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2035.

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung xây dựng 3 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với 3 thế mạnh gồm: vùng sản xuất cà phê ở Đắk Mil; vùng sản xuất hồ tiêu ở Đắk Song và vùng sản xuất cây ăn quả tại thị xã Gia Nghĩa.

Đồng chí Trương Thanh Tùng thăm mô hình sản xuất rau tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh (xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa)

PV: Vậy kỳ vọng về sự thay đổi chất lượng ngành nông nghiệp từ các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Trương Thanh Tùng: Đắk Nông có thế mạnh nông nghiệp với những cây trồng chủ lực có diện tích, sản lượng lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, giá trị cao như: cà phê trên 129.000 ha, cao su gần 30.000 ha, hồ tiêu trên 33.000 ha, điều trên 14.000 ha... Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm trong giai đoạn 2005 - 2016; sản lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng tăng, thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa toàn diện, bền vững, năng suất, giá trị các sản phẩm chủ lực chưa cao. Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu tuy có tăng về số lượng và giá trị nhưng thu nhập của nông dân ở các vùng sản xuất hàng hóa không tăng. Cùng với đó, chất lượng hàng nông sản, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao, sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ, một số nông sản thực phẩm chưa bảo đảm an toàn... đang đặt ra nhiều vấn đề đối với sản xuất nông nghiệp. Do vậy, muốn phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, biện pháp tối ưu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để gia tăng giá trị.

Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh, tỉnh sẽ chú trọng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trên diện rộng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Qua đó, tỉnh có lộ trình, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Cụ thể, dự kiến giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 chiếm từ 5-7% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đến năm 2025, đưa giá trị sản lượng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm từ 20-25% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh và lên 35 - 40% trong giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh vào năm 2030.

Sau khi xây dựng, ổn định các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Đắk Nông phấn đấu đến năm 2035, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh chiếm ít nhất 60 -70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Như vậy, với việc hình thành, phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ là kỳ vọng về chuyển biến cả chất lượng, giá trị của ngành nông nghiệp, tạo tiền đề trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn.

PV: Được biết, để triển khai hiệu quả, đúng lộ trình Đề án, tỉnh đã đưa ra 11 nhóm giải pháp thực hiện, vậy đồng chí cho biết đâu là nhóm giải pháp căn cơ nhất?

Đồng chí Trương Thanh Tùng: Có thể khẳng định, để đạt được các mục tiêu trên đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp kết hợp như đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế…Nhưng có thể khẳng định, giải pháp căn cơ để tạo sự đột phá cho ngành nông nghiệp đó là thu hút đầu tư, thành lập các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tư nhân. Bởi khi các doanh nghiệp cùng tham gia với nông dân thì sẽ đưa được công nghệ hiện đại, đồng bộ vào sản xuất. Lúc đó, không chỉ vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, đồng bộ, chất lượng cao mà còn có tác dụng lan tỏa, sức ảnh hưởng với những vùng lân cận, tạo hiệu ứng dây chuyền trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trang trại Thu Thủy, xã Nâm N'Jang (Đắk Song) có hơn 2.000 m2 nhà lưới, nhà kính trồng rau, củ

PV: Ngoài doanh nghiệp, đồng chí đánh giá thế nào về vai trò liên kết của các "nhà" trong xây dựng, phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao?

Đồng chí Trương Thanh Tùng: Như đã nói, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp là giải pháp căn cơ, tiền đề để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, muốn làm được điều này thì vai trò liên kết là rất quan trọng, mang tính tất yếu.

Trong điều kiện sản xuất chúng ta hiện còn theo kiểu nhỏ lẻ, truyền thống, vốn ít thì muốn tạo bước đột phá, nhất thiết phải thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ bền vững giữa 5 nhà gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng (ngân hàng). Trước đây, người ta hay nói đến 4 nhà, nhưng nay thêm vai trò của nhà băng hay nhà tín dụng, bởi nông nghiệp không thể cất cánh nếu doanh nghiệp, nông dân không được hỗ trợ tích cực về vốn, vay vốn.

Trên cơ sở nội dung, đầu việc phải thực hiện, Đề án đã đưa ra khái toán vốn đầu tư của tỉnh khá lớn, với khoảng 7.836,63 tỷ đồng gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn của doanh nghiệp, tổ chức, nông dân, huy động khác để phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo lộ trình…

Trong sự liên kết giữa 5 nhà phải đặt nhà nông vào vị trí trung tâm. Bởi chung quy lại mục tiêu cuối cùng của Đề án là nâng cao thu nhập cho nông dân, để nông dân có thể xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững trên chính mảnh đất của mình. 4 nhà còn lại phải tích cực giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà nông thì nông nghiệp mới phát triển. Từ đó, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới tạo được bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế nội ngành.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Thoan thực hiện

2,545
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?