HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Liên kết hợp tác, xu thế tất yếu để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật ngày: 09/07/2014 | 09:56 GMT+7

Một trong những nội dung trên lộ trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy là tăng cường hợp tác với các địa phương để tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, những kết quả đạt được trên lĩnh vực này bước đầu đã khẳng định vai trò liên kết, hợp tác là rất quan trọng và tất yếu trong chuỗi quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh kết nối giao thương thông qua Hội chợ Công - nông thương vùng Tây nguyên năm 2013. Ảnh: L.D

Ngoài việc tăng cường mối liên kết hợp tác chung, thời gian qua, tỉnh cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch và xúc tiến các mối liên kết hợp tác với một số địa phương, đơn vị trên lĩnh vực nông nghiệp theo hướng phù hợp với thực tiễn. Đơn cử như trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh ta với TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng, hàng năm, tỉnh đều triển khai các nội dung liên kết chuyên sâu trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, kêu gọi đầu tư và học tập mô hình, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như liên kết tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như trong lĩnh vực đầu tư, thời gian qua, Đắk Nông và Lâm Đồng đã tăng cường công tác phối hợp trong quảng bá, giới thiệu nhà đầu tư tìm hiểu thị trường để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, một số công ty của tỉnh Lâm Đồng như Công ty Vixiep Nhật Bản tại Lâm Đồng, Công ty Thực phẩm Lâm Đồng đang triển khai các dự án nhằm hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ta xây dựng chuỗi giá trị trong nông nghiệp từ khâu giống, kỹ thuật chăm sóc, bảo quản đến tổ chức kết nối thị trường một số dòng sản phẩm nông nghiệp theo hợp phần thuộc Dự án 3M; Thực nghiệm trồng, bao tiêu sản phẩm cây bắp ngọt và thương thảo để hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng cà phê theo chương trình 4C... Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng thường xuyên tạo mọi điều kiện để giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp hai tỉnh tiếp cận thị trường, thu mua sản phẩm nông nghiệp của người dân. Trong việc nâng cao trình độ, năng lực cho người nông dân, hàng năm, tỉnh ta đều tổ chức các đoàn tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm cho những nông dân tiêu biểu trên địa bàn sang tỉnh Lâm Đồng để tiếp cận, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp có ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ đây, nhiều nông dân đã chủ động xây dựng cho mình những mối liên kết với nông dân tỉnh bạn để thường xuyên trao đổi, học tập, kể cả việc tạo cơ sở cung cấp cây giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật triển khai mô hình. Với những điều kiện tự nhiên tương đối giống nhau, từ liên kết hợp tác, nền nông nghiệp tỉnh ta đã bước đầu học tập, ứng dụng một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả thu nhập cao.

Nếu như điểm nhấn trong liên kết với tỉnh Lâm Đồng là học tập mô hình, chuyển giao giống, khoa học công nghệ thì với TP. Hồ Chí Minh, tỉnh đã ưu tiên lựa chọn hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường bao tiêu sản phẩm. Cụ thể như thời gian qua, hai bên đã tổ chức các sự kiện thương mại nhằm kết nối với các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh trong việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Một số doanh nghiệp của đơn vị bạn hiện đang xúc tiến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực chế biến, hợp tác trực tiếp với nông dân trồng một số loại cây và bao tiêu sản phẩm theo chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao giữa hai đơn vị như trồng rau an toàn và trồng hoa ở xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa); Trồng bắp theo công nghệ sinh học ở Chư Jút…

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), để tiếp tục triển khai nội dung chương trình liên kết hợp tác giữa tỉnh ta và các tỉnh, thành khác, thời gian tới, đơn vị sẽ chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tại tỉnh để thương thảo với các doanh nghiệp đưa ra các hợp đồng cụ thể trong thu mua sản phẩm nông nghiệp. Từ các hợp đồng này, tỉnh sẽ có định hướng cho phát triển nông nghiệp. Mặt khác, trung tâm cũng sẽ tham mưu để tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu nhà đầu tư tiềm năng, kết nối với các thị trường, giúp sản phẩm của người nông dân từng bước đi vào ổn định thông qua hệ thống các doanh nghiệp.

Rõ ràng, không chỉ liên kết hợp tác với các địa phương, đơn vị ngoài tỉnh, để phát triển một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vấn đề liên kết, hợp tác giữa các cá thể hộ, nhóm, liên kết tiểu vùng… trong phạm vi nội tỉnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập, xây dựng những vùng chuyên canh, những tổ, nhóm, hợp tác xã với mỗi dòng sản phẩm nông nghiệp đặc thù.

Đức Diệu

3,146
Viết bình luận mới