HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật ngày: 09/07/2014 | 10:05 GMT+7

Nhân dịp tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 (NQ 04), phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Luyện, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh những kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế và giải pháp phát triển trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy ?

Đ/c Nguyễn Đức Luyện: Sau 3 năm triển khai, NQ 04 đã thực sự đi vào cuộc sống. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đã nhận thức được sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất. Cho nên nhiều cách làm hay, cách làm mới, nhiều mô hình, nhiều nguồn vốn được huy động cho chương trình trên nhiều đối tượng cây trồng, vật nuôi và quan trọng hơn là có sự thay đổi tích cực về phương thức canh tác trong sản xuất nông nghiệp. Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, tập trung vào các cây con chủ lực của tỉnh là cà phê, hồ tiêu, ngô lai, cải tạo đàn bò... và các lợi thế về cây ăn quả, rau, hoa, thủy sản phát triển theo hướng bền vững. Đến nay trên toàn tỉnh có khoảng 7.000 ha thu được giá trị trên 200 triệu đồng/ha; 26.000 ha thu được giá trị từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/ha; 38.000 ha thu được giá trị từ 60 triệu đến dưới 100 triệu đồng/ha.

Thực hiện NQ 04 đã góp phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 dự báo đạt 9,03% (kế hoạch 5,15%). Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt đạt 59,15 triệu đồng, trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 73,09 triệu đồng, vượt so với mục tiêu của Nghị quyết (50 triệu đồng trên 1 ha canh tác); lương thực bình quân đầu người năm 2013 đạt 679 kg/người, vượt so với mục tiêu (đến năm 2015 lương thực bình quân đầu người trên 600 kg). Về mặt xã hội, các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã thu hút nhiều nhà đầu tư, nông dân tham gia thực hiện tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hệ thống khuyến nông được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến địa bàn thôn, bon, buôn, đội ngũ này thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất, hướng dẫn nông dân thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; nhiều hộ nông dân vượt qua nghèo đói và vươn lên làm giàu, nông nghiệp nông thôn từng bước thay đổi.

Mô hình trồng bơ ở trang trại Ngọc Vân, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa). Ảnh: Hồ Mai

PV: Qua thực tế thì việc thực hiện Nghị quyết 04/NQ/TU mới chỉ đạt một số kết quả bước đầu, vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế, đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Đ/c Nguyễn Đức Luyện: Việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa sâu rộng và còn mang tính tự phát; việc tiếp cận với công nghệ cao theo đúng nghĩa còn hạn chế; quy mô nhỏ lẻ, chưa tập trung, chưa theo định hướng. Việc mở rộng sản xuất ứng dụng công nghệ cao gặp nhiều trở ngại, vì luôn đòi hỏi đầu tư cao nhưng hầu hết người sản xuất thiếu vốn, trong khi đó việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng, nguồn vốn ưu đãi còn khó khăn. Cùng với việc thiếu vốn đầu tư, việc tìm thị trường tiêu thụ nông sản là hạn chế cũng là yếu tố kìm hãm lớn nhất khi mở rộng sản xuất của nông dân. Chưa có sự vào cuộc đồng bộ giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông; công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa gắn kết với sản xuất, thị trường tiêu thụ không ổn định; vẫn còn tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ít thì thiếu, nhiều thì thừa không tiêu thụ được.

Việc tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao chưa sát với thực tiễn, chưa đồng bộ. Hiện nay một số nhà đầu tư có tiềm lực, tâm huyết muốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhưng việc tự liên hệ với chủ đất và các địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do hầu hết quỹ đất đã bị xâm canh. Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dù đã có nhưng chưa đủ mạnh, chưa thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là chính sách chưa đến được với nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số và tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là các chính sách về tín dụng và hỗ trợ đầu tư, cơ sở hạ tầng. Thực tế việc truyền thông, lan tỏa của chính sách rất hạn hẹp, nhiều nhà đầu tư không tiếp cận được.

Tỉnh ta có chủ trương xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao nhưng triển khai chậm, đến nay vẫn chưa hoàn thành do nguồn vốn hạn hẹp, quỹ đất sạch không có, bồi thường giải phóng mặt bằng với chi phí cao. Cũng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc tổ chức tham quan học tập, tuyên truyền nhân rộng còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (bao gồm đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp và nông dân) hiện nay còn thấp, nên hiệu quả công tác triển khai chưa cao.

Nông dân Đắk R’moan (Gia Nghĩa) chăm sóc cây tiêu. Ảnh: Mai Anh

PV: Về những giải pháp thúc đẩy phát triển từ nay cho đến hết nhiệm kỳ và xa hơn nữa là đến năm 2020 sẽ được triển khai như thế nào thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đức Luyện: Về những giải pháp từ nay cho đến hết nhiệm kỳ và xa hơn là đến năm 2020 để thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết, với mục tiêu: Tập trung nâng cao giá trị gia tăng vào các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh; lựa chọn xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện, đặc biệt là tuyên truyền để người nông dân thấy được tính tất yếu phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện nay và tương lai, để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và chất lượng sản phẩm, tuy nhiên để đảm bảo về hiệu quả sẽ thực hiện từng khâu hoặc tổng thể theo chuỗi giá trị phù hợp với năng lực tài chính và trình độ kỹ thuật của người dân. Trước tiên các địa phương cần nhân rộng ngay các mô hình hiệu quả, đồng thời tiếp tục xây dựng các mô hình mới để so sánh lựa chọn, nhất là các mô hình về chăn nuôi, thủy sản và các cây trồng chủ lực để chuyển giao kết quả, khai thác hiệu quả các lợi thế của từng địa phương.

Nhanh chóng triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hạt nhân sản xuất – nghiên cứu - ứng dụng – chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật của tỉnh. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia góp vốn sản xuất bằng nhiều hình thức; liên doanh, liên kết sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, đặc biệt quan tâm đến các nhà đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng các chợ, siêu thị tiêu thụ và quảng bá xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Công tác xây dựng chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số cho tổ hợp tác và hợp tác xã thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được sớm nghiên cứu đề xuất.

Việc tổ chức lại sản xuất cũng sẽ là nhiệm vụ được tập trung triển khai; công tác nghiên cứu tạo giống, tổ chức các dịch vụ cung ứng giống, vật tư kỹ thuật nông nghiệp sẽ được đẩy mạnh. Nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp, lực lượng khuyến nông và nông dân chủ chốt cũng sẽ phải tính đến để có trình độ, kỹ thuật và kỹ năng phù hợp phục vụ cho chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hải thực hiện

3,444
Viết bình luận mới