5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý

Cập nhật ngày: 05/04/2022 | 08:33 GMT+7

Nghị quyết số 27/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Chính phủ ban hành. Chính phủ quyết nghị đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong 5 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, việc xử lý là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác. Bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.

Trường hợp thứ hai, việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

Trường hợp thứ 3, việc xử lý là cần thiết vì yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia, được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật khác.

Bốn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

Trường hợp thứ năm, dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của luật.

Thùy Trang

2,288
Viết bình luận mới