Các tổ hòa giải ở cơ sở hòa giải thành công 186 vụ việc

Cập nhật ngày: 20/07/2022 | 06:06 GMT+7

Theo Sở Tư pháp, toàn tỉnh hiện có 715 tổ hòa giải, với 3.902 hòa giải viên. Các tổ hòa giải cơ sở đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hòa giải kịp thời những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đã thụ lý 323 vụ việc. Trong đó, có 186 vụ việc hòa giải thành công, 103 vụ việc hòa giải không thành và 34 vụ việc chưa giải quyết xong.

UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, kiện toàn và phối hợp với Mặt trận tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động theo đúng quy định.

T.B

4,082
Viết bình luận mới