Kết quả thi hành án cho ngân sách Nhà nước ở Ðắk Glong tăng 250%

Cập nhật ngày: 04/08/2022 | 08:57 GMT+7

Kết quả thi hành án cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Glong đạt trên 50% kế hoạch, tăng 250% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả quan trọng được nêu tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Đắk Glong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra mới đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã thi hành 658 việc (trong đó, năm trước chuyển qua 340 việc, thụ lý mới 318 việc; số việc ủy thác 6 việc, thu hồi hủy quyết định thi hành án 3 việc, số việc phải thi hành 649 việc; số việc có điều kiện thi hành là 508 việc). Tổng số việc đã giải quyết thi hành xong là 297 việc, đạt tỷ lệ trên 58%.

6 tháng đầu năm 2022, tổng số án phải thi hành án về giá trị là trên 54 tỷ đồng (trong đó, năm trước chuyển qua trên 40 tỷ đồng, thụ lý mới trên 13 tỷ đồng; số tiền ủy thác 88 triệu đồng). Số tiền đã giải quyết thi hành án xong là trên 20 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 50% về tiền trên tổng số tiền có điều kiện thi hành.

Thanh Thanh

3,605
Viết bình luận mới