Phát hiện 714 vụ vi phạm về điện

Cập nhật ngày: 31/08/2021 | 08:25 GMT+7

Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 6.960 lượt kiểm tra và phát hiện 714 vụ vi phạm.

Ngành Điện thường xuyên rà soát các khách hàng tăng, giảm sản lượng bất thường để kịp thời kiểm tra và xử lý

Trong đó, 27 vụ trộm cắp điện, với sản lượng điện bồi thường là 18.342 kWh tương đương gần 550 triệu đồng. Số vụ vi phạm còn lại là về giá và các lĩnh vực khác.

Đến nay, đơn vị đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 28 vụ; trong đó, 4/28 vụ đã được ra quyết định xử phạt cảnh cáo, 1/28 vụ đã được xử phạt hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng.

Lê Dung

1,533
Viết bình luận mới