VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Ban hành kế hoạch sơ kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 06/06/2018 | 09:07 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào thực hiện Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban chỉ đạo) vừa ban hành Kế hoạch số 264/KH-BCĐ sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Chương trình phối hợp 09).

Nội dung sơ kết tập trung đánh giá công tác triển khai, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp 09.

Ban Chỉ đạo giao Công an tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung, điều kiện bảo đảm để tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 09.

Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Chương trình phối hợp số 01/CTr-CAT-MTTQ ngày 19/8/2014 giữa UBMTTQVN và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị cấp dưới tiến hành sơ kết việc thực hiện Chương trình phối hợp 09. Ban chỉ đạo các huyện, thị xã thực hiện tốt công tác chỉ đạo tổ chức sơ kết bảo đảm yêu cầu, nội dung, tiến độ theo kế hoạch này.

Hoài An

1,606
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?