Bảo hiểm bắt buộc xe máy: Tăng thuận lợi cho chủ xe, nâng cao quyền lợi cho người thụ hưởng

Cập nhật ngày: 22/02/2021 | 08:37 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2021/NÐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 với nhiều thuận lợi cho chủ xe và nâng cao quyền lợi cho người thụ hưởng.

Ảnh minh họa

Nâng mức bồi thường lên 150 triệu đồng

Nghị định nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra lên đến 150 triệu đồng/người/vụ (từ mức hiện hành 100 triệu đồng/người/vụ).

Còn mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản được giữ ở mức 50 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại do xe mô tô, xe gắn máy gây ra.

Hồ sơ bồi thường được đơn giản hóa

Một điểm sửa đổi lớn khác của Nghị định 03/2021 được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm.

Theo đó, nếu tai nạn không gây tử vong, các bên không cần thu thập tài liệu từ cơ quan công an, doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại trước khi tiến hành chi trả bồi thường với sự thống nhất của bên mua bảo hiểm. Nếu tai nạn gây tử vong thì doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm thu thập tài liệu của cơ quan công an. Tuy nhiên, nghị định đã cắt giảm 1/5 số tài liệu này, chỉ còn yêu cầu 4 loại tài liệu: Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn; sơ đồ hiện trường, bản ảnh; biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn; thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, nghị định cũng cắt giảm 2/5 tài liệu liên quan đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, người tham gia bảo hiểm chỉ cần phải nộp: Giấy chứng nhận thương tích; hồ sơ bệnh án; trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

Nạn nhân sẽ nhận tiền bồi thường nhanh chóng hơn

Nạn nhân được tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo về vụ tai nạn.

Đối với trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm/người/vụ đối với trường hợp tử vong (tương ứng 105 triệu đồng); 50% mức bồi thường bảo hiểm/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu (tương ứng 75 triệu đồng).

Trong trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì doanh nghiệp sẽ tạm ứng 30% mức trách nhiệm bảo hiểm/người/vụ đối với trường hợp tử vong (tương ứng 45 triệu đồng); tạm ứng10% mức trách nhiệm bảo hiểm/người/vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu (tương ứng 15 triệu đồng).

Tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo

Doanh nghiệp trích 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để đóng góp vào quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này sẽ chi cho các hoạt động góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bao gồm chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra.

Theo đó, các trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng được chi hỗ trợ nhân đạo bao gồm: Không xác định được xe gây tai nạn; xe không tham gia bảo hiểm; các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định tại nghị định này.

Nghị định quy định đối với trường hợp tử vong, mức chi là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/vụ (tương ứng 45 triệu đồng); đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu, mức chi là 10% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/vụ (tương ứng 15 triệu đồng).

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được chấp thuận

Bảo hiểm có thể mua trực tuyến và doanh nghiệp phát hành giấy chứng nhận điện tử bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp tích hợp tính năng tra cứu giấy chứng nhận bảo hiểm trên trang thông tin điện tử để chủ xe/lái xe trình cho lực lượng chức năng.

Nâng thời hạn bảo hiểm lên đến 3 năm

Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:

- Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

- Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

- Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó.

Bình Minh (t.h)

2,710
Viết bình luận mới