HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 09/11/2016 | 09:55 GMT+7

Năm 2016 là năm thứ 4 thực hiện luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11). Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý lớn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về ý thức bảo vệ pháp luật, tạo sự chuyển biến và hiệu quả mới trong thực thi pháp luật…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, từ năm 2013 đến nay, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch, định hướng nội dung, chủ đề, các hoạt động tập trung cần tuyên truyền. Theo đó, các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Hàng năm, tỉnh tổ chức trên 30 hội nghị, hội thảo, tọa đàm về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Các sở, ngành luôn quan tâm tuyên truyền, phổ biến các nội dung pháp luật liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành mình.

Cụ thể như, Công an tỉnh triển khai phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013, luật Công an nhân dân, luật Căn cước công dân. Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến luật Tổ chức Quốc hội, luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, luật Ngân sách nhà nước, luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm và phổ biến luật Hôn nhân và gia đình, luật Đất đai, luật Bảo hiểm y tế. Sở Y tế tuyên truyền về luật Khám chữa bệnh, luật Hành nghề y dược tư nhân, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh như Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Đắk Nông đều dành thời lượng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy hình thức và quy mô khác nhau nhưng những năm gần đây, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được triển khai thực hiện xuyên suốt, tích cực. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016, Sở Tư pháp đã tổ chức 10 hội nghị phổ biến luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại 10 đơn vị cấp xã cho gần 900 lượt người tham dự.

Sở còn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 14 hội nghị về luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 2 hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành với 165 đồng chí lãnh đạo, báo cáo viên cấp tỉnh tham dự.

Theo thống kê, các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh và phòng tư pháp cấp huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 588 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức, thu hút gần 40.000 lượt người tham dự.

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 31 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các thôn, buôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn với  1.436 lượt người dự.

Công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua việc củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 89 báo cáo viên cấp tỉnh, 195 báo cáo viên cấp huyện, 649 tuyên truyền viên cấp xã.

Ngày Pháp luật năm 2016, có chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thi hành pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhân dịp Ngày Phát luật Việt Nam năm nay, tỉnh tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đắk Nông lần thứ II để chọn đội thi tham dự hội thi khu vực do Bộ Tư pháp tổ chức. Sở Tư pháp tổ chức hội thi tuyên truyền viên pháp luật vào Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến các luật mới vào ngày 10/11...

Đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đánh giá, công tác tuyên truyền PBGDPL về cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, bảo đảm được nội dung và hình thức. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Mặc dù vậy, công tác PBGDPL cần đi vào chiều sâu và tạo lan tỏa hiệu quả hơn nữa trong đời sống xã hội. Cụ thể là cần mở thêm các chuyên mục hỏi đáp về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...

Linh Thư

1,951
Viết bình luận mới