Linh hoạt tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch

Cập nhật ngày: 27/09/2021 | 09:04 GMT+7

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Tư pháp đã chủ động, tăng cường tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền pháp luật cùng với lựa chọn nội dung gần gũi, sát với thực tiễn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Thích ứng với tình tình mới

Sở Tư pháp đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Toàn ngành chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021".

Ông Dương Tín Hòa, Trưởng Phòng Văn bản và Phổ biến giáo dục pháp luật cho biết, nhận thấy thế mạnh của công nghệ thông tin trong thời điểm dịch bệnh, Sở Tư Pháp triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật. Ngoài đăng tải văn bản mới, giới thiệu những quy định của pháp luật, cập nhật bản tin pháp luật hằng tuần,… trên website của Sở tại địa chỉ https://pbgdpl.daknong.gov.vn, Sở Tư pháp chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống bệnh truyền nhiễm. Trong điều kiện không thể tiến hành tuyên truyền trực tiếp thì hình thức tuyên truyền pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp đã mang lại hiệu quả rất cao. Người dân thực hiện giãn cách xã hội vẫn có thể tiếp cận pháp luật thông qua hình thức này. Đơn vị còn xây dựng fanpage và hệ thống facebook các xã, phường, thành phố trên địa bàn để cập nhật thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng văn bản hoặc thông qua hình ảnh, đồ họa để người dân dễ nắm bắt.

Phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân do Sở Tư pháp biên soạn

Chú trọng những nội dung trọng tâm

Trong thời gian này, nội dung trọng tâm tuyên truyền là các luật mới được thông qua, lĩnh vực pháp luật dư luận xã hội quan tâm, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, nội dung định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch bệnh tập trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch Covid-19 gây ra để trục lợi.

Để công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực sự hiệu quả, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Sở Tư pháp xây dựng và phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp phát đến các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố. Sở Tư pháp phát hành hơn 8.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống Covid-19 đến các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường. Sở phối hợp xây dựng chuyên mục pháp luật và đời sống tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đăng tải hơn 200 tin, bài, giới thiệu văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông.

Bài, ảnh: Nguyễn Nam

1,653
Viết bình luận mới