Ngành Thanh tra phát hiện tổng sai phạm hơn 43 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 09/12/2021 | 07:43 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 56 cuộc thanh tra tại 115 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện các đơn vị có sai phạm tổng cộng hơn 43 tỷ đồng; hơn 781.000 m2 đất và hơn 521 ha rừng bị phá.

Cùng với việc kiến nghị thu hồi số tiền và đất nói trên, ngành Thành tra còn đề nghị xử lý 52 tổ chức, 195 cá nhân có sai phạm. Ngành Thanh tra đã chuyển cơ quan công an điều tra 4 vụ việc sai phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra đã thực hiện 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 600 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua đó phát hiện 294 tổ chức, cá nhân có sai phạm tổng cộng 12 tỷ đồng.

Đức Hùng

1,805
Viết bình luận mới