Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

Cập nhật ngày: 12/11/2020 | 07:55 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 643/KH-UBND triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Ảnh minh họa

Cụ thể rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, đánh giá tác động chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh để có biện pháp bố trí cán bộ, công chức bảo đảm năng lực làm công tác này. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng pháp luật.

B.M

2,773
Viết bình luận mới