Tăng cường bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 12/07/2022 | 09:53 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3645 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tập trung quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi; xây dựng công trình trên đất rừng trái quy định của pháp luật.

Các địa phương khẩn trương hoàn thiện việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3016 ngày 7/6/2022).

Sở NN-PTNT tập trung chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm liên quan công tác lâm nghiệp được giao.

Sở Nội vụ tham mưu bổ sung biên chế, nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Song Việt

2,821
Viết bình luận mới