Tổ chức 16 cuộc thanh tra chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 20/01/2021 | 15:19 GMT+7

Ngày 19/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung ký Quyết định số 92 ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, năm 2021 Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức 16 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND cấp huyện; thủ trưởng các sở, ban, ngành; giám đốc doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh thành lập.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoạt động thanh tra phải tuân thủ trình tự thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật thanh tra; bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Những khuyết điểm, sai phạm (nếu có) phải kết luận rõ ràng về trách nhiệm của đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan và có kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Đức Hùng

2,809
Viết bình luận mới