HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Yêu cầu 16 đơn vị nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cập nhật ngày: 26/03/2018 | 10:13 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có công văn yêu cầu 16 đơn vị hoạt động khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo Sở TN&MT, trên địa bàn tỉnh có 29 đơn vị, hộ gia đình khai thác nước mặt, nước ngầm để phục vụ kinh doanh, dịch vụ và sản xuất thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ngoài 16 đơn vị chưa lập hồ sơ, có 7 đơn vị đã được phê duyệt và 6 đơn vị đã nộp hồ sơ nhưng chưa được phê duyệt. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chưa lập hồ sơ phải nộp hồ sơ về Sở TN&MT để thẩm định trước ngày 15/4/2018.

Riêng về các đơn vị khai thác nước mặt để phát điện, trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị thủy điện (có công suất lớn hơn 2MW) thuộc đối tượng phải lập hồ sơ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và hiện chỉ có 1 đơn vị được Bộ TN&MT phê duyệt hồ sơ. Bộ TN&MT yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải hoàn thành việc tính và nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định trước ngày 1/9/2018.

Trong thời gian này, UBND tỉnh giao Sở TN&MT đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ cấp quyền khai thác tài nguyên nước và xử lý các trường hợp không lập hồ sơ hoặc chậm trễ. Tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã tăng cường rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước có lưu lượng khai thác, sử dụng trên 10m3/ngày đêm nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải lập hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Thanh Hà

1,174
Viết bình luận mới