Công ty TNHH Hoàng Ba để mất hơn 200 ha rừng tại Tuy Đức

Cập nhật ngày: 26/02/2018 | 14:41 GMT+7

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đắk Nông, từ khi được thuê 1.045 ha đất (năm 2008) tại Tiểu khu 1522, xã Quảng Trực (Tuy Đức) để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp tới nay, Công ty TNHH Hoàng Ba (ở Bạc Liêu) đã để người dân phá và lấn chiếm 200,29 ha rừng.

Theo quy hoạch thì trong tổng số 1.045 ha đất (trong đó đất có rừng 980,3 ha) được thuê, Công ty TNHH Hoàng Ba sẽ bảo vệ 683,2 ha rừng, trồng 325,9 ha cao su, trồng 29,2 ha rừng, xây dựng cơ bản 4 ha và còn lại là đất khác. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty này chỉ bảo vệ được 482,91/683,2 ha rừng.

Trong số 200,29 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm, Thanh tra Sở TN&MT xác định có 168,89 ha rừng bị mất trước năm 2015, còn lại 31,4 ha mất từ năm 2015 tới nay.

Ngoài ra, Công ty TNHH Hoàng Ba còn để người dân lấn chiếm 168,89 ha đất quy hoạch trồng cao su, trồng rừng và xây dựng cơ bản.

Theo giải trình của công ty, một số diện tích bị lấn chiếm đã được cơ quan chức năng xử lý, bàn giao lại cho công ty nhưng lại bị người dân tái lấn chiếm và tranh chấp. Hiện người dân đang sử dụng toàn bộ diện tích rừng và đất rừng bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở tham mưu của Sở TN&MT, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp - PTNT tham mưu tính giá trị thiệt hại tài nguyên rừng, đề xuất xử lý trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, xử lý việc phá rừng đối với công ty này cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2018.

Thanh Hà

2,852
Viết bình luận mới