Đắk Song cắt hơn 1.400 cây thông chết dọc quốc lộ 14

Cập nhật ngày: 09/06/2021 | 08:38 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, các cơ quan chức năng huyện Đắk Song đã thực hiện cắt hạ hơn 1.424 cây thông chết dọc quốc lộ 14 với lượng gỗ là 489m3.

Số cây thông này đã được UBND tỉnh cho phép cắt hạ để bảo đảm an toàn, chuẩn bị mặt bằng trồng lại rừng.

Các cây thông khô mục, dễ gãy đổ đã được cắt hạ dọc quốc lộ 14

Hầu hết các cây thông được cắt hạ đều đã khô mục, dễ gãy đổ nằm tại 8 vị trí thuộc xã Nâm N'Jang và Trường Xuân.

Tại những vị trí cây thông được cắt hạ, huyện Đắk Song sẽ tổ chức trồng lại rừng trong thời gian tới.

Hưng Nguyên

2,936
Viết bình luận mới