Đắk Song: Giảm 55,5% số vụ phá rừng

Cập nhật ngày: 17/01/2018 | 16:17 GMT+7

Theo ông Nguyễn Văn Phò, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thì trong năm 2017, trên địa bàn huyện xảy ra 106 vụ phá rừng, làm thiệt hại 33,64 ha.

So với năm 2016, số vụ phá rừng đã giảm 132 vụ (giảm 55,5%) và diện tích rừng bị thiệt hại giảm 50,62 ha (giảm 60%). Nhìn chung, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đã cơ bản được kiềm chế. Các vụ phá rừng vẫn còn diễn ra nhưng quy mô nhỏ lẻ, tập trung tại lâm phần quản lý, bảo vệ của Công ty Lâm Nghiệp Đức Hòa và Công ty TNHH MTV Đắk N’tao.

Thanh Hà

1,806
Viết bình luận mới