Đưa gần 110 ha đất lâm nghiệp vào quy hoạch 3 loại rừng

Cập nhật ngày: 30/12/2020 | 09:51 GMT+7

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Đắk Nông.

TP Gia Nghĩa đưa vào quy hoạch 10 ha rừng phòng hộ

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất đưa 109,6 ha đất từ ngoài quy hoạch 3 loại rừng vào quy hoạch 3 loại rừng; trong đó, rừng sản xuất 90,81 ha, rừng phòng hộ 18,88 ha; điều chỉnh 14,7 ha nằm trong quy hoạch 3 loại rừng ra ngoài quy hoạch.

Đức Hùng

5,360
Viết bình luận mới