Năm 2017, toàn tỉnh có kế hoạch trồng hơn 2.609 ha rừng tập trung

Cập nhật ngày: 14/03/2017 | 08:33 GMT+7

Ngày 6/3, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 387/QĐ - UBND về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017 và hỗ trợ trồng rừng tập trung cho các đơn vị và địa phương theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong năm 2017, UBND tỉnh giao cho 12 đơn vị (doanh nghiệp và địa phương) trên toàn tỉnh có kế hoạch trồng hơn 2.609 ha rừng tập trung tại các huyện Đắk Glong, Krông Nô, Tuy Đức và Đắk Mil; giao các đơn vị trồng hơn 1.748 ha rừng thay thế.

UBND tỉnh giao các đơn vị chủ rừng, UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng theo kế hoạch; hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; Lập hồ sơ trồng rừng, hỗ trợ trồng rừng trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực (cây giống, hiện trường, nhân lực, …), bảo đảm sẵn sàng cho việc trồng rừng khi mùa mưa đến.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương được giao kế hoạch trồng rừng lập hồ sơ trồng rừng; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hoàn thành việc thẩm định trình phê duyệt dự án trước ngày 15/6/2017.

Bảo Ngọc

2,051
Viết bình luận mới