Năm 2018, giảm 151 vụ vi phạm luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Cập nhật ngày: 03/01/2019 | 09:50 GMT+7

Theo ông Lê Công Trường, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp - PTNT), năm 2018, toàn tỉnh phát hiện và lập biên bản xử lý 944 vụ vi phạm luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

So với năm 2017, giảm 151 vụ vi phạm (giảm 16,6%); giảm 67 vụ phá rừng (giảm 12,14%), diện tích thiệt hại giảm 128,93 ha (giảm 45,63%). Cụ thể, phá rừng trái phép 485 vụ, thiệt hại hơn 153 ha rừng; lấn chiếm đất rừng 33 vụ, khai thác rừng trái phép 75 vụ; vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng 6 vụ; săn bắt, mua bán, vận chuyển động vật rừng trái phép 9 vụ; mua bán, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản 312 vụ; vi phạm khác 24 vụ.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã xử lý 981 vụ (bao gồm 34 vụ từ năm 2017 chuyển qua), trong đó xử lý hành chính: 855 vụ; xử lý hình sự: 37 vụ; chuyển hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ: 26 vụ. Lâm sản tịch thu gồm 623,227 m3 gỗ các loại, tổng số tiền sau xử lý hơn 5,1 tỷ đồng.

Hồng Thoan

3,728
Viết bình luận mới